Meny
Velg seksjon Grendalaget
Fiskåvegen 987 4120 Tau
Telefon: 51742800/92054051 Send e-post til oss
Redaktør: Gunn Marte Bull, verksemdsleiar
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Me vil ønskja alle elevar, spesielt elevane på 1. trinn, velkomne til 1. skuledag i skuleåret 2020/2021! 

Alle elevar møter kl. 09:00. Det er vaksne som tek imot dykk ute og viser kor de skal gå. De som startar på 2. – 7. trinn skal gå direkte til dykkar klasserom når de kjem til skulen. De som skal starte på 1. trinn møter kontaktlærar og rektor ute ved flaggstonga. 

Elles kjem det meir info om oppstarten i Transponder meldingsbok, når me har alt klart! 

VEL MØTT! 


Veit du at Strand kommune har eit stort utstyrslager, med utstyr som du kan låne?

Det er lurt å bestilla skulemelk og skulefrukt no, så får elevane første bestilling alt ved skulestart. På kvitteringa du får når du bestiller står det dato for første dag bestillinga er gjeldande frå.

skolelyst.no

skolefrukt.no