topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Enge skule

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Venner!
Publisert: 27-02-2015 skrive av: Elen M.

Fuglar i eit tre kan bety så mangt! Her på småskulen betyr det at me alle er venner og vil ha det bra på skulen!

picture
 

 

Dans i Las Vegas
Publisert: 13-02-2015 skrive av: Therese


 
picture
 

 

Tradisjonen tru inviterte 10.klasse igjen til skuledans for 8-10.trinn. Elevane i Skånevik


 

var sjølvagt med, og temaet i år var "Las "Vegas".


 

Trivsel i all slags ver
Publisert: 08-02-2015 skrive av: Gerd Elin

picture
 
I all slags ver har elevane på Enge skule vore i aktivitet. I løpe av dette skuleåret kjem omlag 100 trivselsleiarar til å ha gjort ein enorm innsats for at elevane på skulen skal ha det kjekt i friminutta. Me takkar og FAU som har støtta oss med 10000 kroner som me har brukt på aktivitetsutstyr. 

Ski- og akedag på Opheim
Publisert: 05.02.2015 skrive av: Elen M

 
picture Elevar, lærarar og føresette i 4. klasse på ski- og aketur! 

 

PIS grupper
Publisert: 05-02-2015 skrive av: Elin

Helsesøster ynskjer å etablere samtalegrupper for barn og ungdommar med to heimar. PIS-grupper er eit forbygjande tiltak for barn/ungdom i ein sårbar situasjon.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.