topLogoSpacer
 
 

 
 
 
 

Enge skule

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Skulelys på skuleveg
Publisert: 01.12.2013 skrive av: Gerd elin

picture
 
Enge skule ønskjer at elevane våre skal lysa opp på veg til skulen og. Derfor set me no ekstra fokus på refleksbruk. For å få ein glitrande start på tiltaket blir elevane gratulerte og møtt med noko søtt tre - fire morgonar i eit par veker. Etter dette håpar me at vesten kjem på av seg sjølv, før elevane legg i veg til skulen.

"Den boka vil eg låna"
Publisert: 14-02-2014 skrive av: Gerd Elin

picture
 

Denne veka avslutta femte klasse leselystprosjektet sitt med å presentera biletbøker, for tredje klasse.  

Mattematikkdag 2014!
Publisert: 06-02-2014 skrive av: Ingrid Børretzen

 

Matte er ikkje noko vi kun driv på med i klasseromet, matte finn vi overalt!

Broderkjeden 2014 på Enge skule
Publisert: 20.05.2014 skrive av: Ingrid Børretzen

picture
 

 "Eidsvoll 1814" har i samarbeid med NRK markert Grunnlovas 200 år med ei broderkjede som strekkjer seg frå nord til sør. I dag 20. mai nøyaktig kl 12.00 har heile Enge skule saman med skular over heile landet danna broderkjeder til denne markeringa.

Med broderkjeda og eden "Enig og tro til Dovre faller" viste eidsvollsmennene sitt sterke samhald. Med ei broderkjede kan folk i 2014 vise at me står saman for demokratiet i 200 nye år. 

Skulemjølk, no klar til bestilling!
Publisert: 26-06-2014 skrive av: Øyvind

Du kan no bestille skulemjølk. Det kan vera smart å vera tidleg ute med å bestille. På hausten kan det ta tre uker frå bestilling til levering. Første leveringsdag er 21.august. 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.