Meny
Velg seksjon Framside
1. kl
2. kl
3. kl
4. kl
5. kl
6. kl
7. kl
8. kl
9. kl
10. kl
Strondavegen 21 5590 Etne
Telefon: 53758180 Send e-post til oss
Redaktør: Jon Nielsen
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<august 2020><<
august 2020
mtotfls
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
aug
19
2020
1.-3.kl fri
Heile dagen
aug
26
2020
1.-6.kl fri
Heile dagen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Me vil me dette ønskje alle, både nye og gamle elevar, velkommen tilbake til skulen førstkommande torsdag kl. 0900. Me er veldig klare for å ta imot alle saman og gler oss til å sjå alle igjen. Det er sikkert mange som lurar på korleis skulen blir no når me startar opp igjen. For tida finnest det ingen kjende smittetilfelle i Etne kommune, noko som er kjempebra. Skulane vil derfor kunne starte opp igjen på same nivå som før ferien. Nemlig gult nivå. Det vil sei at me er delt inn i dei same klassene som tidligare.

Etne kommune har revidert reglementet for permisjonsdagar for elevane i grunnskulane i Etne.
Reglementet finn du her.


No nærmar det seg sommar og ferietid, og vekene vi har framfor oss, vil bli annleis på mange måtar. Mange barn vil ha ekstra stort behov for å bli sett av trygge vaksne i nærmiljøet denne sommaren.

 

Med vennleg helsing rektor
Jon Nielsen


Det er helsemyndighetene i kommunen som kan beslutte om en skole bør stenges midlertidig som følge av koronaviruset. Hvis en skole blir stengt, har elevene rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for dette. Les mer om hva skolen bør tenke på i en karantenesituasjon og annen oppdatert informasjon på vår informasjonsside om koronaviruset. Vi oppdaterer denne siden fortløpende.

Vennlig hilsen  
Utdanningsdirektoratet    


Småskulen går nå inn i ein periode med kartleggingsprøvar. Prøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn og prøven i rekning på 2. trinn er obligatoriske for alle elevar.
Oppgåvane er laga for å finne dei elevane som treng ekstra hjelp og støtte. Resultatet av prøvane er kun til intern bruk, og ingenting blir publisert.

Utdanningsdirektoratet har nokre prøver, som skulen ikkje må ha. Vi har valt å ha desse for å få best mogleg oversyn over kompetansen til elevane. 

Utfyllande informasjon finst på denne sida.


Alle timeplanar og mykje av foreldrekontakten skjer via Showbie. Alle føresette har fått/får eit ark av kontaktlærar med 
framgangsmåte for pålogging og kode til pålogging. Har du mista arket, eller ikkje fått det, så må kontaktlærar få beskjed.

Showbie gir innsyn i mappene som er delte for føresatte. Det kan vere at du som føresatt ikkje kjem inn i enkelte mapper, 
og det er fordi elevane har tilgong der og at mappa ikkje er delt og relevant for deg som føresatt.

 


Visma nettsida er viktig for deg som føresett. Der redigerer du kontaktinformasjon om deg sjølv. Der ser du fråver, karakterer og vurderingar.
For å logge inn må du ha ein bankid. Lenkja ligg i høgre marg, men du kan og klikke her.

 

Visma appen for mobiltelefon heiter Minskole. I meldingsmodulen ser du meldingar frå skulen, og du sender og til skulen herifrå. Frå appen melder du og fråver.


Etter opplærngslova § 2-9 skal kommunen gje forskrift om ordensreglement for den einskilde grunnskulen. Forskrifta er meir omfattande enn ordensreglane skulane til no har hatt. Ei kommunal forskrift  for ordens- og åtferdsreglement skal danna grunnlag for at kvar skule lagar eigne reglar for orden og åtferd i ei enklare form. Skulen sine ordens- og åtferdsreglar og kommunal forskrift dannar til saman vurderingskriterium for orden og åtferd.

Politiet har laga ei nettside med råd til barn og unge med foresatte om korleis ein skal forhalde seg til deling av bilete.
Korleis kan ein unngå dette? Kva seier lovverket? Viktig informasjon følgjer om du klikker på denne lenkja.

 


Stortinget har vedtatt endring i opplæringslova som presiserer og styrkar retten elevane har til eit trygt
og godt skulemiljø. Etne Kommune har laga ein faldar til elevar og føresette som informerer om dei
viktigaste endringane.
Faldaren er delt ut til alle – du kan lesa han her.   

Rektor


Skulane i Etne brukar definisjonen til Dan Olwaeus på mobbing: ”Ein person blir mobba når han/ho, gjentekne gonger, og over ei viss tid, blir utsatt for negative handlingar frå ein eller fleire personar”