Meny
Velg seksjon Framside
1. kl
2. kl
3. kl
4. kl
5. kl
6. kl
7. kl
8. kl
9. kl
10. kl
Strondavegen 21 5590 Etne
Telefon: 53758180 Send e-post til oss
Redaktør: Jon Nielsen
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<mai 2020><<
mai 2020
mtotfls
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
01020304050607
jun
01
2020
2.pinsedag, fri
Heile dagen
jun
03
2020
1.-4.kl fri
Heile dagen
jun
10
2020
1.-3.kl fri
Heile dagen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er meg ei stor glede å kunne ønskje alle elevane velkommen tilbake til skulen førstkommande måndag 11.mai. Etter mange veker heime skal det bli godt å endeleg kunne treffast att på skulen igjen. 

Skulane er viktige for elevane i Etne, og det er viktig for samfunnsstrukturen at føresette kangå tilbake til arbeidet. Dei tilsette i skulane har difor ei sentral rolle i å ta godt vare påelevane i denne situasjonen me er i med covid-19. Det betyr at smittevernet skal takast ivare for både elevane og dei tilsette.Ut frå dei føringane som vert gitt gjennom ein eigen rettleiar om smittevern, er det trygt åsenda elevane tilbake til skulen.

Først vil eg få rette ein stor takk til alle for viljen de har vist til omstilling og innsatsen de har lagt ned i heimeundervisning i tida med stengte skular. Måndag 27.april opnar med skulen og SFO att for 1. – 4.klasse og me gler oss veldig til å sjå elevane på skulen. Per no veit me ikkje når resten av elevane kjem tilbake til skulen.

Det er helsemyndighetene i kommunen som kan beslutte om en skole bør stenges midlertidig som følge av koronaviruset. Hvis en skole blir stengt, har elevene rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for dette. Les mer om hva skolen bør tenke på i en karantenesituasjon og annen oppdatert informasjon på vår informasjonsside om koronaviruset. Vi oppdaterer denne siden fortløpende.

Vennlig hilsen  
Utdanningsdirektoratet    


Etne kommune føl utviklinga rundt koronaviruset nøye og anbefaler eit ekstra fokus på gode hygientiltak for å førebygge smitte. Det er nasjonale helsemyndigheiter sin anbefaling som er førande for dei tiltak ein vurderer for barnehagar og skular i kommunen.  Kommuneoverlege/smittevernlege, Elisabeth Gunleiksrud,  oppfordrar alle om å vera ekstra nøye med hygienetiltak framover.

 


Småskulen går nå inn i ein periode med kartleggingsprøvar. Prøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn og prøven i rekning på 2. trinn er obligatoriske for alle elevar.
Oppgåvane er laga for å finne dei elevane som treng ekstra hjelp og støtte. Resultatet av prøvane er kun til intern bruk, og ingenting blir publisert.

Utdanningsdirektoratet har nokre prøver, som skulen ikkje må ha. Vi har valt å ha desse for å få best mogleg oversyn over kompetansen til elevane. 

Utfyllande informasjon finst på denne sida.


Alle timeplanar og mykje av foreldrekontakten skjer via Showbie. Alle føresette har fått/får eit ark av kontaktlærar med 
framgangsmåte for pålogging og kode til pålogging. Har du mista arket, eller ikkje fått det, så må kontaktlærar få beskjed.

Showbie gir innsyn i mappene som er delte for føresatte. Det kan vere at du som føresatt ikkje kjem inn i enkelte mapper, 
og det er fordi elevane har tilgong der og at mappa ikkje er delt og relevant for deg som føresatt.

 


Visma nettsida er viktig for deg som føresett. Der redigerer du kontaktinformasjon om deg sjølv. Der ser du fråver, karakterer og vurderingar.
For å logge inn må du ha ein bankid. Lenkja ligg i høgre marg, men du kan og klikke her.

 

Visma appen for mobiltelefon heiter Minskole. I meldingsmodulen ser du meldingar frå skulen, og du sender og til skulen herifrå. Frå appen melder du og fråver.


Alle heimar skal ha fått brev heim om korleis det nye systemet fungerer.
Trykk les meir for å sjå kortversjonen.


Etter opplærngslova § 2-9 skal kommunen gje forskrift om ordensreglement for den einskilde grunnskulen. Forskrifta er meir omfattande enn ordensreglane skulane til no har hatt. Ei kommunal forskrift  for ordens- og åtferdsreglement skal danna grunnlag for at kvar skule lagar eigne reglar for orden og åtferd i ei enklare form. Skulen sine ordens- og åtferdsreglar og kommunal forskrift dannar til saman vurderingskriterium for orden og åtferd.

Politiet har laga ei nettside med råd til barn og unge med foresatte om korleis ein skal forhalde seg til deling av bilete.
Korleis kan ein unngå dette? Kva seier lovverket? Viktig informasjon følgjer om du klikker på denne lenkja.

 


Stortinget har vedtatt endring i opplæringslova som presiserer og styrkar retten elevane har til eit trygt
og godt skulemiljø. Etne Kommune har laga ein faldar til elevar og føresette som informerer om dei
viktigaste endringane.
Faldaren er delt ut til alle – du kan lesa han her.   

Rektor


Skulane i Etne brukar definisjonen til Dan Olwaeus på mobbing: ”Ein person blir mobba når han/ho, gjentekne gonger, og over ei viss tid, blir utsatt for negative handlingar frå ein eller fleire personar”