Meny
Velg seksjon Framside
Finnøy sentralskule Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 51914422 Send e-post til oss
SFO Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 458 78 249 Send e-post til oss
Redaktør: Bente Tjelta
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Første skuledag for elevane er torsdag 18. august.

1. trinn møter på leikeplass ved SFO kl. 09.30
2.-10. trinn møter på kunstgrasbanen kl. 08.50

SFO har oppstartsdato 1. august, men er stengt på planleggingsdagane 16. og 17. august.

Skulen er stengt  i juli. Administrasjonen er tilbake måndag 1. august kl. 08.00

God sommar!


9. trinn har i dag hatt ein heilt fantastisk dag på Fogn.

I dag har 5.-7. klasse hatt solidaritetsløp til inntekt for Cochabambabarna i Bolivia. Dei har tilsaman sprunge 2970 rundar som utgjer utrulege 692,01 km! Me er utruleg stolte av elvane våre som har gjort ein formidabel innsats for å samla inn pengar til Cochabambabarna!

Frukt salat og farge salat - FAL aktivitet i tverrfaglig time: norsk, matte og sosial kompetanse kombinert med fysisk aktivitet og godt humør.


Det siste året har me hatt mange diskusjonar om lekser. Elevane har drøfta temaet i klassar og elevråd. Foreldra har drøfta lekser på FAU møte og dei tilsette på skulen har drøfta temaet i personalmøte. I tillegg har me i lag med FAU, sendt ut spørjeskjema til foreldre, elevar og tilsette.
Som venta var det variasjon i svara. Det er dei tilsette som er mest positive til lekser. 72,1% svarte at dei ynskja lekser som no eller bli enda meir bevisst på kva lekser me gir. Foreldra hadde litt større variasjon i spørsmåla, men det var 40% som var tydelege på at dei ikkje ynskjer lekser for barnet sitt. Elevane var mest positive til ein leksefri skule. 61,5% ynskjer at skulen er leksefri.
Leiinga har drøfta resultatet og sett på resultata ilag med FAU leiar. Leiinga tok ei avgjersle og landa på at me skal ha ein skule som er bevisst på kva lekser me gir. No startar prosessen med å diskutera kva det betyr for oss. Kva er ein leksebevisst skule? 

På torsdag laga elevane på 6.trinn kvar sin handtein av kleshengjarar og leikehjul på sløyden.

Etterpå fekk elevane prøve å spinne tråd av ull.


Elevene lærer bokstaver, ord og begreper i norsk, tall og farger i matte. 


Endeleg er Hopp for hjertet i gong.

Kvite dukar, nysteikte rundstykke og heimelaga pastasalat. For å heidre dei tilsette ved skulen for innsatsen deira, fekk dei ein fredag servert lunsj i Kulturstova. Stemninga var på topp! 
Arrangør: FAU 

Tusen takk til FAU som laga lunsj til oss tilsette!


Onsdag var heile 9.trinn invitert til ein fantastisk påskelunsj.


«Barnet mitt kan være så sint, sutrete, redd, klengete…hører ikke etter, har dårlig selvfølelse eller strever med venner og søskenkrangel…» Kjenner du deg igjen i noe av dette? Eller kanskje du bare ønsker å lære litt mer om hvordan du kan hjelpe barnet ditt til å bli tryggere og utvikle sosiale ferdigheter? Da håper vi at dette kurset er noe for deg!


Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommune sitt faste ferietilbud for barn i alderen 6-13 år.
Tilbudet er åpent i ukene 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32. Ordinær ferieklubb koster 750,- p/u.
I år kan du velge mellom vanlig ferieklubb med innholdsrike dagsturer, Sommerskole i Lundsvågen, og Kunstcamper med tegning, dans og teater med Kultur- og musikkskolen.

Vi ønsker at alle skal få være med og har reservert 20% til friplasser for familier med vanskelig økonomi.

Kontakt: FFF servicekontor: telefon 51508800 E-post: fff@stavanger.kommune.no

PÅMELDINGEN ÅPNER 14. MARS.
www.stavanger.kommune.no/fff


7. trinn hadde eit tverrfagleg prosjekt i engelsk, KRLE og samfunnsfag, der temaet var samane og andre urfolk.

Onsdag var me så heldige å få reise til Jåttåvågen for å vere med på kurset "Trygg i vatn" i regi av Redningsselskapet.


I dag fekk me besøk av Jarle som hadde med seg fire par VR-briller som 6A fekk prøve.

I dag har trinnet hatt ein fantastisk dag med mange ulike aktivitetar, mat og kos.

Me har elevar i fleire klassar som har testa positivt på Korona . Elevar som bør testa seg, får melding om dette frå skulen.
Desse elevane vil få utdelt hurtigtestar.

Dersom auke i smitte fører til at fleire elevar bør testa seg, vil ein få direkte melding om dette.

Ut over dette minner me alle føresette om å vere obs. på nyoppståtte luftvegssymptom, halde sjuke elevar heime og ha låg terskel for å teste seg.


Elevane i 9b vann TL sin julekonkurranse. 

I dag fekk dei nyte premien, pizza frå Finnøy Pizza.


På torsdag var heile 4B på skulekjøkkenet for å feire at me har klart å samle opp 180 Bra-kort. Me laga heimelaga pizza og kosa oss i lag. 


6a er no i gong med å lage sine eigne masker som dei skal bruke i Pasjonsspelet i vekene før påske. 

13. desember vart Luciadagen feira ved skulen vår. 

I går kosa 3. trinn seg med juleverkstad. Det var god 

stemning på stasjonane, og mykje fint som blei laga!


Eit lite biletgalleri frå nokre av dei ulike elevbedriftene.