Meny
Velg seksjon Framside
Finnøy sentralskule Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 51 71 41 00 Send e-post til oss
SFO Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 458 78 249/ 51714109 Send e-post til oss
Redaktør: Bente Tjelta
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Bilettsalget til Fiks Ferrife Ferie opnar 16. mars 2020

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/fiks-ferigge-ferie/#friplass


Før helga hadde dei stor fest i første klasse!


Øyposten har skrevet ein fin artikkel om Sfo i den ferskaste utgåva. Dessverre var det med ei uheldig setning på slutten om at gutane treng litt meir tid. Dette er nok ei tolkning av setninga over, og skulle ikkje vore med. Det står rett i nettutgåva:

-Neste år reknar me med at også gutane blir med, for også dei blei smitta av skriveiver då dei såg kor gøy jentene hadde det, seier Ayna Camilla Eno, daglig leiar av SFO’en på sentralskulen til Øyposten.


Dei siste skuledagane før jul er over, og herlege feriedagar ventar.

Denne siste veka inn mot juleferie har me mykje kjekt på programmet

Ein flott gjeng med 1.-klassingar og 6.-klassingar gjekk i lucia-tog i dag og delte ut lussekattar til heile skulen.

Det meldes om manglande bruk av refleks langs skulevegen.
Bruk refleks om du går, eller tek buss til skulen.


No er adventstida godt i gong, og det merkar me godt her på skulen.

Juletreet er pynta, ein kan høyre julemusikk i korridorane og det luktar peparkaker frå skulekjøkkenet.

 


I løpet av januar 2020 går barnehage, ressurssenteret for styrka barnehagetilbod, skule og PPT over til å bruke nytt digitalt arkivsystem.

Les meir:


I dag arrangerte mellomtrinnet den tradisjonsrike abeldagen.

Torsdag hadde heile skulen ein flott hausttur til Talgje.

Heile skulen skal på tur til Talgje torsdag 31/10. Det gler me oss til! Logistikken er litt omfattande ein slik dag, så me må sy saman eit opplegg som fungerer for alle.

Fredag 25/10 hadde skulen "God morgon, Finnøy" for alle elevane.

Temaet for samlinga var "respekt". Det er dette som er målet i sosial kompetanse denne månaden.


I dag starta me opp med lyttevenn for 3. trinn.

Skulen er så glade for det gode samarbeidet med Frivillighetssentralen, der stødige og varme vaksne set av torsdags morgon for å lytte til 3. klassingane som les for dei.

Dette er kjempegod lesetrening, og det er godt å få udelt merksemd frå ein vaksen som har tid til ein drøs og er rause med smil!

Me ser fram til eit godt lyttevenn-år!


Tusen takk til alle som deltok på aksjonsdagen vår. Me samla inn heile 35035 kroner! Hurra!

I ei heil veke har elevane fått fordjupe seg i spenningslitteratur, eventyr, Roald Dahl, faktatekstar, okkupasjonslitteratur mm.

 


18.-25. september 2019 er deler av elevane i 10. klasse med to lærarar på elevutveksling i Meldorf, Tyskland.

Dei første skulevekene har vore prega av mange kjekke aktivitetar

Bussrute med små endringar.

Sjå vedlegg.


Måndag, tysdag og torsdag er skulebussane så fulle at det ikkje er kapasitet til at elevar tek vener med heim etter skulen.
Dette betyr og at elevar som har rett på skuleskyss, ikkje har rett på skyss med dei andre bussane desse dagane.

Onsdag og fredag er det ledig plass på bussane.


Tusen takk til 10. klasse for ein fantastisk musikal!

På torsdag 15. august ynskjer me alle dei flotte, nye førsteklassingane våre velkomne til skulen.

Me startar opp på leikeplassen utanfor SFO kl. 9.30. Dersom det er uver, tar me velkomstsamlinga inne på SFO.

Skuledagen varer til 12.00, og foreldra er med heile dagen. Me legg til rette for kaffi og drøs inne på SFO medan elevane er i klasserommet.

Hugs matpakke og klede etter veret!

Velkommen!


Vedlagt rute for båt og buss for elevar til/frå Finnøy sentralskule, skuleåret 2019/2020.
Ruta inneheld nokre endringar på tidspunkt, avgang og ankomst for buss og båt.
Dette gjeld elevar frå Sjernarøyane.

Skulen minner om at det ikkje skal sleppast av/hentast barn ved skulen eller fleirbrukshallen pga. trafikktryggleik.

FAU og SMU har i samråd med Trygg trafikk bestemt at dersom ein vil køyre barna til skulen, skal dei sleppast av ved rådhuset, slik at dei kan gå stien opp til barnehagen og følgje fortauet til skulen.

Takk for at de vil hjelpe til med å skape eit trygt nærmiljø rundt skulen vår.


Frå 1.august gjeld nye reglar om elevane sitt skulemiljø. I det nye regelverket er det stilt tydeleg krav til skulane om å informere elevane og foreldra om rettane i kapittel 9A. Skulane skal også informere om aktivitetsplikta og at saka kan meldast til Fylkesmannen.  
Fylkesmannen har laga ein kort informasjonsvideo, og oppdatert nettsida si slik at det skal vere enkelt å finne informasjon og kontaktopplysningar.  
Link til informasjonsvideoen ser de under lenkjesamlinga på høgre side.
Videoen kan også delast frå Fylkesmannen si Facebook-side: https://www.facebook.com/fylkesmannenrogaland/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
Sjå også Fylkesmonsvideo:https://www.youtube.cov=9ewPaNLozV8  Fylkesmannen si nettside Ein trygg skuledag utan mobbing: https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Prosjekt/Trygt-og-godt-skolemiljo/?id=108340  

Rektor