Meny
Velg seksjon Framside
Finnøy sentralskule Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 51 71 41 00 Send e-post til oss
SFO Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 458 78 249/ 51714109 Send e-post til oss
Redaktør: Bente Tjelta
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Til foreldre og foresatte til skoleelever i Stavanger, Torsdag 28. mai har Stavanger Aftenblad et oppslag om den Google-baserte læringsplattformen som vi bruker i Stavangerskolen. Datatilsynet mener det er problematisk at kontaktinformasjonen er tilgjengelig for elevene i kommunen. I den anledning ønsker vi å forklare hvordan læringsplattformen fungerer, og hva vi foretar oss etter Datatilsynets utspill. Brukes på mange norske skoler Alle elevene våre bruker læringsplattformen G Suite for Education. Dette er en velutprøvd og robust løsning som brukes av mer enn halvparten av landets skoleelever i dag. Vi opplever at denne har bidratt til å gi Stavangerskolen et betydelig digitalt løft.    Elevene har sine egne kontoer i G Suite, og må bruke sine unike brukernavn og passord for å få tilgang. Når elevene er logget inn, kan de kontakte lærere og andre elever via e-post, chat eller videosamtale. Det kan de gjøre ved å søke opp navnet på den personen de ønsker å kommunisere med i kontaktlistene (unntaket er elever med hemmelig adresse) - ikke ulikt måten mange voksne bruker verktøyet Outlook på jobb. En av fordelene med å bruke kontaktlistene på denne måten, er at det reduserer sjansene for at e-poster sendes til feil mottakere, som naturligvis er en risiko i seg selv. Grundige sikkerhetsmessige vurderinger I forkant av innføringen av G Suite for Education foretok vi grundige sikkerhetsmessige vurderinger av læringsplattformen. Det gjorde vi i sammen med kommunens ressurspersoner innen IT, jus og personvern. Et av kravene til læringsplattformen var at færrest mulig personopplysninger skulle være tilgengelige. Utgangspunktet vårt var Datatilsynets egne krav og definisjoner: Tilgangen til fornavn, etternavn og e-postadresse regnes ikke som personsensitivt innhold. Dette har ikke endret seg siden da. Til sammenligning regnes klasselister som offentlige, og der finnes det strengt tatt mer informasjon enn det som er tilgjengelig i læringsplattformen. Ny gjennomgang av løsningen I lys av Datatilsynets utspill vil vi foreta nye juridiske vurderinger av løsningen, , og vil gå gjennom alle sider ved løsningen på nytt. Inntil videre har vi derfor slått av tilgangen til kontaktlistene. Dette vil legge store begrensninger på funksjonaliteten, men vi mener dette er det mest ryddige å gjøre frem til saken er belyst.   Trygg skole For oss er det aller viktigste at barna i Stavangerskolen alltid skal være trygge – også digitalt.

Hilsen
Bente Tjelta
Rektor   


Regjeringen kom i går med en pressemelding med utgangspunkt i at det nå er lite smittespredning i landet. Dette gjør at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort.

Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Trafikklysmodellen skal gjøre det enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas.  

Fredag ettermiddag kommer det en ny smittevernveileder for barnehager og skoler som tar utgangspunkt i det nye systemet.  Smittevern i Stavanger vil på bakgrunn av føringene i trafikklysmodellen vurdere hvilket nivå som skal gjelde for Stavanger. 

Skolene vil i løpet av kort tid gi nærmere informasjon om praktiske endringer som følge av det nye systemet.  


Frå torsdag 14/5 vil alle elevar vere tilbake ved sentralskulen. Detter gler me oss over, men me må gjere nokre grep for at dette skal fungere godt.

No har regjeringa bestemt at alle skular kan opne opp innan 15/5.

På måndag 11/5 ynskjer me 10. trinn velkommen.

På onsdag 13/5 ynskjer me 7., 8. og 9. trinn velkommen.

På torsdag 14/5 ynskjer me 5. og 6. velkommen.

Det var stor gjensynsglede og mange smil å sjå på sentralskulen i dag, 27/4!

Hei alle elevar og foreldre/føresette i 1.-4. trinn. No gler me oss veldig til å ha elevar tilbake på skulen! Her kjem ein del informasjon om oppstarten:

Me som jobbar på skulen er oppteken av at dokker som er heime skal ha det bra og ha nokon å snakka med, nå når dokker ikkje er her på skulen. Me vil vera tilgjengeleg for dokker sjølv om skulen er stengt.
Etter anbefalingane frå Folkehelsedirektoratet, kan me ikkje treffast, men me vil vera tilgjengeleg på telefon og ulike digitale plattformar.


Velkommen til nye heimeskuledagar fom. onsdag 15/4.

Kanskje er Chromebooken heilt utlada etter påskeferien. I så fall kan det ta ei tid før ein får "liv" i maskinen igjen. Me vil difor minne alle om å setje denne på lading og gje det litt tid dersom den ikkje er klar til bruk på ein blunk!

Lykke til!


Me på skulen vil ønske alle ei god påske og ein velfortent ferie!

I februar og mars vart det gjennomført foreldreundersøking for 2. klasse i SFO, og i dag har me fått presentert resultata. Finnøy SFO kjem, saman med Vardeneset SFO, best ut av alle dei 30 deltakande SFO`ane i Stavanger kommune, med eit snitt på 4,9! Me er svært takksame for gode tilbakemeldingar! Me er også stolte, samstundes som me alltid vil strekke oss mot å bli endå betre! 

Denne heimeskuleveka arrangerer skulen tur- og fotokonkurranse. 


Me på skulen vil takka for all positivitet og innsatsvilje frå både små og store i denne spesielle tida med heimeskule og svært innskrenka moglegheit til å vere saman.

Me håpar alle elevane opplever å få god informasjon om det arbeidet dei skal gjere heime, og at de tar kontakt med lærarane dersom noko er uklårt eller vanskeleg!

Me ber innstendig om at alle følgjer råda som kjem frå helsemyndigheitene om å minimere kontakt utanfor næraste familie til det heilt naudsynte. Gode alternativ for likevel å halde kontakten med vener kan vere å invitere andre inn i nettspel, Google Hangouts eller andre chattekanalar, ta ein telefonsamtale, skrive meldingar osb. Hugs på å invitere ulike, slik at alle blir inkluderte i det sosiale fellesskapet!

Lykke til! Saman skal me komme oss gjennom dette!


Alle kontaktlærarane vil melde ifrå om kor og når arbeidsplanane blir lagde ut. Dei vil også vere tilgjengelege for elevar, og ev.foreldre, som treng rettleiing i høve til fag. Tidspunkta for dette skal komme fram i informasjonen til dei einskilde klassane.

Som fast struktur legg Finnøy sentralskule opp til to fagøkter, ei leseøkt og ei økt med fysisk aktivitet kvar dag.

Elevane på ungdomstrinnet vil få arbeid for omlag tre timar om dagen, på mellomtrinnet vil det vere arbeid i to til tre timar, og i småskulen vil arbeidet vere på omlag to timar kvar dag.

Me ber alle om å abonnere på nyheiter frå Min skole, både framsida og det aktuelle trinnet, då dette er ei viktig kommunikasjonsplattform for skulen. Merk likevel at nye dokument som blir lagde i mappa "planar" ikkje genererer e-postvarsling. Gå difor jamleg inn for å halde deg oppdatert.

Skulen vil ha eit omsorgstilbod for dei yngste elevane dersom dei føresette er tilsette i helse- og omsorgstenesta eller i andre kritiske samfunnsfunksjonar, jf. lista fhi presenterte 12/3. Ta kontakt med skulen dersom du har behov for dette tilbodet.

Administrasjonen er tilgjengeleg på mail og telefon.

Lykke til med arbeidet, og takk for positiv innstilling i ein krevjande situasjon.


For ein dag, og for ei stemning!

Det er mange kjekke opplevingar på sentralskulen om dagen.

Bilettsalget til Fiks Ferrife Ferie opnar 16. mars 2020

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/fiks-ferigge-ferie/#friplass

Bookingsystemet er nå open for påmelding av barn som treng friplass på Fiks Ferigge Ferie 2020.


Før helga hadde dei stor fest i første klasse!


Øyposten har skrevet ein fin artikkel om Sfo i den ferskaste utgåva. Dessverre var det med ei uheldig setning på slutten om at gutane treng litt meir tid. Dette er nok ei tolkning av setninga over, og skulle ikkje vore med. Det står rett i nettutgåva:

-Neste år reknar me med at også gutane blir med, for også dei blei smitta av skriveiver då dei såg kor gøy jentene hadde det, seier Ayna Camilla Eno, daglig leiar av SFO’en på sentralskulen til Øyposten.


Dei siste skuledagane før jul er over, og herlege feriedagar ventar.

Denne siste veka inn mot juleferie har me mykje kjekt på programmet

Ein flott gjeng med 1.-klassingar og 6.-klassingar gjekk i lucia-tog i dag og delte ut lussekattar til heile skulen.

Det meldes om manglande bruk av refleks langs skulevegen.
Bruk refleks om du går, eller tek buss til skulen.


No er adventstida godt i gong, og det merkar me godt her på skulen.

Juletreet er pynta, ein kan høyre julemusikk i korridorane og det luktar peparkaker frå skulekjøkkenet.

 


I løpet av januar 2020 går barnehage, ressurssenteret for styrka barnehagetilbod, skule og PPT over til å bruke nytt digitalt arkivsystem.

Les meir:


I dag arrangerte mellomtrinnet den tradisjonsrike abeldagen.