Meny
Velg seksjon Framside
Finnøy sentralskule Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 51 71 41 00 Send e-post til oss
SFO Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 458 78 249/ 51714109 Send e-post til oss
Redaktør: Bente Tjelta
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Det har vore ein annleis haust på sentralskulen dette året. Det har handla mykje om smittevern, handhygiene, separate uteområde, kohortar osb. Men innimellom alt dette, er det svært mykje kjekt som skjer på skulen vår.

Stavanger kommune har nyleg lansert spørsmål- og svartenesta foreldrespør.no saman med Foreldrehverdag/Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
Hensikten er å tilby foreldre ein mogelegheit for å stille spørsmål om vanlege og uvanlege ting i en families kvardag. Det er fagpersonar som svarer på spørsmåla.   


Elektronisk søknadskjema om elevpermisjon er klar til bruk. Logg inn med bankId/Minid, seinast ein månad før permisjonen skal starte.
Sjå under lenkesamling i høgremenyen.


Regjeringen har laget en egen nettside med informasjon til foreldre om barn og koronavirus. På nettsiden finner du "alt" du trenger å vite som forelder til elever i ungdomsskolen.

Som mange kanskje har registrert, verserere det ein sjølvmordsvideo på TikTok. Denne videoen blir spreidd raskt, og den har nok også nådd Finnøy. Me oppfordrar alle føresette til å vere observante i høve til kva ungane ser på ulike sosiale media og digitale plattformer, og til å prate med barna og ungdommane om dette. Ein kan lese meir om saka her.

 


Les meir om retningslinjer for oppfølging av smittetilfelle i skule og barnehage. Og oppdaterte råd ved sjukdom i barnehagar og skule fra 21.08.2020.

2 vedlegg.


Me har fått spørsmål om når elevar kan komme på skulen i samband med sjukdom. Ingen sjuke elevar kan komma på skulen. Elevar kan gå på skulen så snart dei er symptomfrie og har god allmenntilstand.

Dersom ein har mistanke om covid-19, oppfordrar me til testing. De må gå via lege for å få time til testing. Ein må vere i karantene i påvente av testsvar.

Dersom familiemedlemar er i karantene (forkjølte, venter på test/svar frå test el.), kan eleven gå på skulen som vanleg. Dersom familiemedlem har påvist covid-19 (i isolasjon) skal familiemedlemar i karantene.

Me viser elles til Rettleiaren for smittevern i skulen.

 


Bestilling av mat og drikke til skulemåltidet.

No er bussrutene klare og ligg på heimesida vår.

Tre av skulebussane køyrer til vanleg tid, men dei som går på bussen på Kindingstad (Lusafjellet) må starte bussturen sin eitt kvarter før i år. (Dette gjeld 11 elevar. Dei det gjeld blir kontakta av Finnøy buss).

Også på bussane og båtane gjeld restriksjonar på gult nivå. Elevar kan sitje skulder ved skulder. Me oppfordrar elevane til å sitje saman med elevar i samme klasse eller ev. søsken.

Dørene framme i bussen er framleis stengde.

Berre elevar som har rett på skuleskyss kan ta bussen.

Velkommen!


Skulen minner om at det ikkje skal sleppast av/hentast barn ved skulen eller fleirbrukshallen pga. trafikktryggleik.

FAU og SMU har i samråd med Trygg trafikk bestemt at dersom ein vil køyre barna til skulen, skal dei sleppast av ved rådhuset, slik at dei kan gå stien opp til barnehagen og følgje fortauet til skulen.

Takk for at de vil hjelpe til med å skape eit trygt nærmiljø rundt skulen vår.


Frå 1.august gjeld nye reglar om elevane sitt skulemiljø. I det nye regelverket er det stilt tydeleg krav til skulane om å informere elevane og foreldra om rettane i kapittel 9A. Skulane skal også informere om aktivitetsplikta og at saka kan meldast til Fylkesmannen.  
Fylkesmannen har laga ein kort informasjonsvideo, og oppdatert nettsida si slik at det skal vere enkelt å finne informasjon og kontaktopplysningar.  
Link til informasjonsvideoen ser de under lenkjesamlinga på høgre side.
Videoen kan også delast frå Fylkesmannen si Facebook-side: https://www.facebook.com/fylkesmannenrogaland/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
Sjå også Fylkesmonsvideo:https://www.youtube.cov=9ewPaNLozV8  Fylkesmannen si nettside Ein trygg skuledag utan mobbing: https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Prosjekt/Trygt-og-godt-skolemiljo/?id=108340  

Rektor