Meny
Velg seksjon Framside
Sandvikevegen 16, Postboks 23 5782 Kinsarvik
Telefon: 53 67 15 90 Faks: 53 67 15 91 Send e-post til oss
Redaktør: Dagny Opedal

Me har områdd oss her på Kinsarvik skule i dag. Kommunikasjon kjem til å gå føre seg digitalt: epost, sms, telefon, google classroom, google hangout osv. På måndag skal me ha planleggingsdag, men på tysdag skal skulekvardagen ta til att med fjernundervisning i tidsrommet 0900-1300. 

 

 


Etter nasjonal bestemmelse vert Kinsarvik skule stengt frå i dag til og med torsdag 26. mars. Eldre folk og andre som er i risikogruppe for Coronaviruset skal ikkje brukast som barnevakt. Dei foreldre som jobbar innan følgende samfunnsfunksjonar kan ha barna sine på skulen: Styring og kriseledelse, Forsvar, Lov og orden, Helse og omsorg, Redningstjeneste, IKT-sikkerhet i sivil sektor, Natur og miljø, Forsyningssikkerhet, Vann og avløp, Finansielle tjenester, Kraftforsyning, Elektroniske kommunikasjonstjenester, Transport, Satellittbaserte tjenester, Apotekene. 

Dei foreldre som jobbar innan ein av desse sektorane og som vil ha barna sine på skulen må ta kontakt med meg på tlf 481 81 660. 

Meir informasjon om fjernundervisning kjem i morgon.

Venleg helsing Fredrik Tveit. 


På grunn av krav om digital arkivering skal søknadar leverast i Visma flyt skule

Visma flyt skole opnar igjen 6. januar 2020