Meny
Velg seksjon 10.kl
Sandvikevegen 16, Postboks 23 5782 Kinsarvik
Telefon: 53 67 15 90 Faks: 53 67 15 91 Send e-post til oss
Redaktør: Dagny Opedal
Det er 26 dokumenter i arkivet.
Elevane på 10. trinn fekk 14.05 vita kva fag dei kom opp i til skriftleg eksamen. Hjå oss skal elevane opp i engelsk. Under finn de litt informasjon som skal vera tilgjengeleg for elevar og føresette. 

Kinsarvik skule arbeider aktivt for eit godt skulemiljø. 

Rutinar for mobilbruk ved Kinsarvik skule

Skulane i Ullensvang herad har innført ein handlingsplan ved fråvær.