Om kulturskulen
1

topLogoSpacer
 

Time kulturskule       
Om kulturskulen 

Musikk  Drama  Kunstfag  Dans  Skriving  

Om kulturskulen
Publisert: 22.06.2013

fileicon 
Om Time kulturskule 2009.pdf

Her kan du lese meir om kulturskulen:

SØKNADSSKJEMA
Publisert: 22.06.2011

 

Du finn linken til søknadsskjemaet i venstre kolonne. Nedanfor MENY står det LENKER og der finn du direktelink til søknadsskjemaet: SØKNADSSKJEMA til...
Viss du trykker på Time kommune kjem du til kommunen si heimeside. Då kan du velge SJØLVBETJENING, Time kulturskule og så er du også der inne på søknadsskjemaet.

Søknadsfrist for hovudopptaket er 1.mai. Vi tek imot påmeldingar heile året.

Frist for å melde seg ut av kulturskulen er 1.mai for haustsemesteret og 1.desember for vårsemesteret. Utmelding skal vera skriftleg, evt mail frå føresette.

Time kulturskule får tur til operaen i Oslo
Publisert: 09.01.2009

Etter søknad er Time kulturskule trekt ut til å besøke Den Norske Opera og Ballett i Oslo 28. og 29. januar 2009.

INSTRUMENTAL- OG VOKALOPPLÆRING
Publisert: 16.04.2013

 Time kulturskule kan tilby undervisning
på desse instrumenta:

Frå 1. kl: Fiolin
Frå 3. kl: Piano, cello, klarinett, kornett, trompet og fløyte.
Frå 4. kl: Saxofon, trombone og trekkspel.
Frå 5. kl: Gitar el. gitar, el.bass, kontrabass og slagverk.
Frå 6. kl: Solosong.

INFORMASJON
Publisert: skrive av: Astrid Fjeld

 

Litt om Time kulturskule


Søknadsfrist for hovudopptaket er 1.mai. kvart år. Link til SØKNADSSKJEMA finn du i venstre kolonne. Vi kan motta søknader heile året.