Meny
Velg seksjon Barnehagen
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Skulevegen 57 og 59 (Skulen 57og Barnehagen 59) 4244 Nesflaten
Telefon: 52 79 09 83 / 45 87 28 09 Send e-post til oss
Redaktør: Nesflaten Oppvekstsenter
Gå til Its Learning

Måndag 28.januar er det planleggingsdag for barnehage og skule. Psykologspesialist, Solfrid Raknes, kjem til Suldal for å halde kurs i psykologisk fyrstehjelp for alle tilsette i oppvekst i Suldal. Andre som jobbar med barn og unge er og invitert til denne planleggingsdagen. I tillegg til kurs for dei tilsette vert det to temakveldar, ein på Suldalsosen 28.januar klokka 19.00 og ein i Erfjord 29.januar kl.19.00.

Me oppmodar alle føresette og andre i møte med barn og unge til å prioritera ein av desse kveldane til dette arrangementet. Arrangementet er ope og gratis for alle.  Vel møtt!


Hei!

Her på denne sida vert det berre lagt ut overordna planar som gjeld heile senteret. Barnehageruta vil og liggja her. Elles vil du finna meir informasjon om barnehagen på Suldal Kommune si nettside:

https://www.suldal.kommune.no/tenester/barnehage/finn-barnehage/nesflaten-oppvekstsenter-avd-barnehage/

 

Barnehagen nyttar også eigen kommunikasjonskanal MyKid mellom barnehage og føresette.

Me oppfordrar deg til å ta kontakt om det er noko som er uklårt eller du ikkje finn utav!

Med venleg helsing Kristine Bøe Berge/einingsleiar