topLogoSpacer
 

Time kulturskule

Musikk  Drama  Kunstfag  Dans  Skriving  

Drømmestipend 2015
Publisert: 12-12-2013 skrive av: adm

Nominering til drømmestipend 2015: Meld di interresse/søk til Time kulturskule innan 1.februar.
www.drommestipendet.no  Her kan du lese meir om stipendet. Alle fagkretsar: musikk, dans, drama, kunstfag, skapande skrivning og open klasse.
Tildeling av kulturskolerådet i samarbeid med Norsk tipping.

Aarreskjold stipend for ungdom 14-16 år
Publisert: 09.01.2015 skrive av: adm

fileicon 
AArreskjold Stipend 2015.docx

 

 

Aarreskjold sitt stipend / minnefornd for ungdom i alderen 14 - 16 år som er utøvere på sklagverk, messing og treblåsinstrument.

Informasjon og søknadsskjema finner du i vedlegget.

Musikkgrupper for barn
Publisert: 13-01-2015 skrive av: adm

Kulturskulen startar opp igjen sine
Musikkgrupper for barn og vaksne
"Musikk fra livets begynnelse"
frå og med mandag 19. januar.

Velkommen til nye og gamle deltakarar!
Ta kontakt med adm dersom DU ønsker å delta. 


Timeplan våren 2015:
Mandag 16.45-17.30 - Barn fødd 2012/2013 - Bryne Mølle
Mandag 17.45-18.30 - Barn fødd 2011/2012 - Bryne Mølle
Onsdag 10.00-10.45 - Barn fødd 2013/2014 - Aula, Bryne skule
Onsdag 11.00-11.45 - Barn fødd vår 2014 - Aula Bryne skule
Onsdag 12.00-12.45 - Barn fødd haust 2014 - Aula Bryne skule

 

 

Infor til kunstfagelevar og føresette
Publisert: 13-01-2015 skrive av: Siri

picture
 

 

Informasjon til elevar på kunstfag...

Takk for innsatsen til elevar og lærarar
Publisert: 22-12-2014 skrive av: adm

Takk til alle elevar og lærarar for innsats i haust og vel gjennomførte juleavslutningar no dei siste vekene i desember.
Det har vore ein innhaldsrik haust med flotte tverrfaglege fellesarrangement og mange ekstra opptredenar for elevane på ulike arenaer i rundt i kommunen.

Onsdag 11. og torsdag 12. februar er det kulturskulekonsertar. Vårens ungdomsprosjekt for kulturskuleelvar på 10.trinn er godt i gang med manus og musikkarrangement. På nyåret startar øvingar for fullt etter eigen timeplan frå lærarane si prosjektgruppe. I veke 12 vert det kulturskuleveke og i veke 13 10.trinnframsyningar i Storstova. etter påaske er det danseforestilling i Storstova og div. sommararrangement. Velkokmen tilbake til eit innhaldsrikt nytt 2015 år i Time kulturskule. 

Kari og Guri takkar for seg som fungarande kulturskuleadministrasjon hausten 2014.
Velkommen tilbake til Astrid Fjeld i rektorstillinga fom 1. januar.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.