Meny
Velg seksjon Framside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vinjar Skule 4237 Suldalsosen
Telefon: 52790900 Send e-post til oss
Gå til Its Learning
Temakveld

 Mental Helse i Suldal :

invitasjon til temakveld torsdag 21.02.19. klokka 19.30 på Bjødnateigen på Sand. 

Mental Helse inviterer til ei samling på Loftet, øvste etasje på Bjødnateigen på Sand. Ingebjørg Rullestad Gjerde  (kommunalsjef for skule og oppvekst) og Jorunn Hoaas (leiar for PPT) blir med. Ein ynskjer å ha ein dialog med vaksne som har ansvar for born, enten det er dine eigne eller gjennom jobb/ fritid. Tema vil vera korleis vaksne kan samarbeide for å for å gje born og unge eit godt liv både på skulen og på fritida.  Mental Helse ynskjer alle som samhandlar om born velkomne til Sand 21. februar kl 19.30. Har du innspel til innhaldet denne kvelden, ta gjerne kontakt med Anne Berit Skeie på tlf 52797737/ 91761966.     

Med venleg helsing Borghild Gullberg Bakka Avd.leiar Vinjar skule