Meny
Velg seksjon 4. trinn
Fiskåvegen 987 4120 Tau
Telefon: 51742800/92054051 Send e-post til oss
Redaktør: Gunn Marte Bull, verksemdsleiar
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Minner om at både skulen, SFO og Eikehaugen barnehage har stengt fredag 14. mai. 

Strand kommune si heimeside vil til ei kvar tid vera oppdatert med informasjon om siste nytt i Strand.


Beredskapsleiinga i Strand kommune har innført raudt nivå på skulane i kommunen fram til 18. januar 2021. Det betyr at me har innført strengare tiltak enn dei me hadde då me sende elevane heim på juleferie. Det er eit mål å sørge for at me på skulane har færre nærkontaktar i tida framover. Kvar klasse er framleis ein kohort, og dette gjeld både ute og inne. Me har faste vaksne på kvar kohort så langt det er mogleg, spesialromma er stengt og klassane har avgrensa område å vera på i friminutta. Det skal vera svært låg terskel for å halde elevane heime, og dei skal ikkje møte på skulen dersom dei har milde luftvegssymptom, hovudverk og feber. Dersom elevane kan sykle/gå til skulen eller du har moglegheit til å køyre dei til og frå skulen vil dette også vera tiltak som er med på å avgrense talet på kvar enkelt sine nærkontaktar. 


Me vil ønskja alle elevar, spesielt elevane på 1. trinn, velkomne til 1. skuledag i skuleåret 2020/2021! 

Alle elevar møter kl. 09:00. Det er vaksne som tek imot dykk ute og viser kor de skal gå. De som startar på 2. – 7. trinn skal gå direkte til dykkar klasserom når de kjem til skulen. De som skal starte på 1. trinn møter kontaktlærar og rektor ute ved flaggstonga. 

Elles kjem det meir info om oppstarten i Transponder meldingsbok, når me har alt klart! 

VEL MØTT!