Meny
Velg seksjon Ungdomskulen 8
Finnøy sentralskule Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 51914422 Send e-post til oss
SFO Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 458 78 249/ 51914426 Send e-post til oss
Redaktør: Bente Tjelta
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
I dag har elevrådet grilla pølser til alle elevane på 6.-10.trinn. 

I dag, onsdag 12/5, gjennomførte ungdomstrinnet den tradisjonsrike idrettsdagen sin.

I dag gjennomførte 6.-10. trinn Tinestafetten.


ROBUST er eit undervisningsopplegg der målet er å auke trivsel og motivasjon blant elevar i ungdomsskulen, slik at dei blir meir robuste i møte med utfordringar på skulen og i livet elles. Målet er å styrke elevane sine sosiale og emosjonell kompetanse.

Undervisningsopplegget er utvikla ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS), og er ein del av forskingsprosjektet Resilient. ROBUST tek utgangspunkt i det nye tverrfaglege temaet «Folkehelse og livsmeistring» i læreplanen. Dei fem hovudtema dei underviser i er: Sosiale relasjonar, merksemdstrening, problemløysing, følelsar og lærande tankesett. Lærarane som deltar får kompetanse og verktøy som dei kan ta med seg inn i alle fag.

Vår skule har valt å delta i forskingsprosjektet Resilient og innføre ROBUST for elevar på 9.trinn skuleåret 2021/22. Føresette på dette skuleårets 8.trinn vil difor våren 2021 få en sms frå UiS med spørsmål om samtykke til at dokkar barn deltar i prosjektet. Vi ber føresette som ikkje får sms fra UiS våren 2021 om å ta kontakt med skulen.

Meir informasjon finnes på prosjektets heimeside: https://www.uis.no/nb/robust.

Denne veka er 8. trinn på leirskule på Gullingen. Me får rapportar om stårlande sol, masse snø og god stemning!

Sentralbord nummer - Finnøy sentralskule  51914422    

Mette Lise Bakka, skulekonsulent 51914421
Bente Tjelta, rektor 51914423
Solveig Mjølsnes Hatletvedt, avdelingsleiar 51914424
Anja Helen Steinsland, avdelingsleiar 51914425
Ayna Camilla Eno, SFO leiar 51914426
Margunn Tungland Nordbø, rådgjevar 51914427        
 

Elektronisk søknadskjema om elevpermisjon er klar til bruk. Logg inn med bankId/Minid, seinast ein månad før permisjonen skal starte.
Sjå under lenkesamling i høgremenyen på framsida.


Les meir om retningslinjer for oppfølging av smittetilfelle i skule og barnehage. Og oppdaterte råd ved sjukdom i barnehagar og skule fra 21.08.2020.

2 vedlegg.


Bestilling av mat og drikke til skulemåltidet.

Elevane har i dag blitt informert om nyheitssaka om branntilløp i Chromebooken til ein elev i Sandnes:
(https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/2Gg5dx/chromebooken-til-1-klassingen-begynte-aa-brenne)

I påvente av svar frå leverandør, og tiltak frå kommunen si side må brukerane  skru Chromebooken heilt av når den ikkje er i bruk.
For å vera sikker, må elevane la Chromebooken ligge igjen på skulen til over helga. 

Om eleven er borte idag, eller ikkje har med seg Chromebooken på skulen, bør  den vere avslått og lukka om den skal oppbevarast heime.

Kommunen håpar å kome med meir informasjon frå IT og leverandør neste veke.