Meny
Velg seksjon Barneskulen 4
Finnøy sentralskule Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 51914422 Send e-post til oss
SFO Hagabakken 1 4160 Finnøy Telefon: 458 78 249/ 51914426 Send e-post til oss
Redaktør: Bente Tjelta
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Torsdag 27.mai kl. 20  blir det foreldremøte for 4. trinn. 
Me kan ikkje møtast fysisk, så møte blir på Google Meet.

Me sender heim elevane sin Chromebook som de kan nytte for

å komme på møte.

Kode blir sendt på førehand via sms. 

Me ønsker at alle har kamera på.

Velkommen!

Mvh Anita, Åslaug og Una


Sentralbord nummer - Finnøy sentralskule  51914422    

Mette Lise Bakka, skulekonsulent 51914421
Bente Tjelta, rektor 51914423
Solveig Mjølsnes Hatletvedt, avdelingsleiar 51914424
Anja Helen Steinsland, avdelingsleiar 51914425
Ayna Camilla Eno, SFO leiar 51914426
Margunn Tungland Nordbø, rådgjevar 51914427        
 

Her kan de sjå glimt frå skulelivet, både ute

og inne! Kos dokk:)


Hallen og garderobar er stengt så lenge skulen er på

raudt nivå. Det blir difor utegym i gymtimane, og utegym

i symjetimane denne og neste veke.

Me skal finne på mykje kjekt, og

håpar på fint vinterver!


For å unngå blanding av elevar frå ulike kohortar, vil leksehjelp utgå i veke 1 og 2. 

Elevane i dei aktuelle klassetrinna (4.-7. trinn) vil ikkje få lekse i denne perioden, men me på skulen vil sterkt oppfordre til å halde lesinga ved like gjennom dagleg lesing!


 

Linda går nå ut i permisjon. Ho takkar for fine år på trinnet, og

for godt samarbeid! Me ønsker ho lykke til som mor, og gler oss

til å sjå babyen!

 

Det blir ein del endringar på timeplanen, og nye faglærarar kjem inn i 

fleire av faga. Me er heldige og har fått med oss Tor Magne M i uteskulen,

Aleksandra S i matte og engelsk, Anne Marit J i kunst og handverk. Tone Lise R held fram

med musikken i 4A. Roald M med gymmen i 4B. Szilvia D, Marte G.U og Bernt Johan A

blir med oss vidare. Ein flott gjeng å ha med på laget! Dei andre faga er det stort sett me 

kontaktlærarar som dekker opp. Ny timeplan blir delt ut første skuledag.

 

Kontaktlærarordninga blir slik: Åslaug i 4B. Una i 4A og 4B. Anita i 4A. Kven som 

skal ha kven av elevar kjem me tilbake til over jul.

 

Ønsker dokk alle ei fredeleg og innhaldsrik jul!

Gler oss til å vera med dokk vidare i 2021!

 

Mvh Anita, Una og Åslaug


Elektronisk søknadskjema om elevpermisjon er klar til bruk. Logg inn med bankId/Minid, seinast ein månad før permisjonen skal starte.
Sjå under lenkesamling i høgremenyen på framsida.


Les meir om retningslinjer for oppfølging av smittetilfelle i skule og barnehage. Og oppdaterte råd ved sjukdom i barnehagar og skule fra 21.08.2020.

2 vedlegg.


Bestilling av mat og drikke til skulemåltidet.