Meny
Velg seksjon Rådgjevar
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Skulevegen 57 og 59 (Skulen 57og Barnehagen 59) 4244 Nesflaten
Telefon: 52 79 09 83 / 45 87 28 09 Send e-post til oss
Redaktør: Nesflaten Oppvekstsenter
Det er 11 dokumenter i arkivet.
Måndag 23.11.20 var det informasjonsmøte for elevar og føresette i 10. kl. om vegen vidare. grunna smittevernsomsyn blei møte kun digitalt. Dersom du ikkje hadde moglegheit til å følgja det på måndag, er det nå lagt ut ein link til møtet som ligg i lenkesamlinga i høgre marg. Der finn du også  pp-presentasjonar frå møtet.

Ingrid Nafstad Lyftingsmo er vår rådgjevar. Ho jobbar til vanleg på Sand skule. Ein kan nå Ingrid på e-post ingrid.nafstadlyftingsmo@suldal.kommune.no, eller ved å ringe til Sand skule på 52790800/ 95005259.