Meny
Velg seksjon Klasse 7
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Erfjordvegen 16 4233 ERFJORD
Telefon: 52790830 Faks: 52790835 Send e-post til oss
Redaktør: Bjarte Steindal
For ein GJENG! ❤️🎶😍

I dag - siste skuledag før haustferien - var det klart for årets skuleløp. 
Me sprang for å samle inn pengar til brønnar med reint vatn i Sierra Leone i Vest-Afrika - veldig kjekt å gjere noko viktig for andre samtidig som ein har det så sosialt og kjekt saman! :) 

Fin lesestund med fadderbarn første skuledag.

Vi startar med vaksinering av skuleelevar i veke 37-38. Vaksineringa går føre seg på helsesøster sitt kontor. Vi kjem to helsesøstre denne dagen. Dei elevane dette gjeld er klassetrinn 6 og 7. (6. trinn MMR, 7. trinn HPV). Det fylgjer infoskriv om kvar av vaksinene, og samtykkeskriv som sendes heim med elevane. Det er viktig at dette vert teke med tilbake til skulen, med underskrift, uavhengig om eleven skal eller ikkje skal ha vaksine for å sikra at informasjonen er videreformidla til heimen. Vi kan ikkje utføra vaksinasjonen dersom samtykkeskjema ikkje er signert.

Fra i år er HPV vaksinen med i barnevaksinasjonsprogrammet for både jenter og guttar. For meir info se link: Info film HPV

Helsing helsesøster

Alma Eyfjord Hiim