Meny
Velg seksjon Forside
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Håvard Østhus
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Torsdag og fredag denne veka var det stor stemning på oppvekstsenteret, då årets juleverkstad gjekk av stabelen. Her var borna innom 4 ulike stasjonar, og etterkvart som dei vart ferdige med det dei skulle gjera, så vart det fleire og fleire elevar i gymsalen, der stikkball var aktiviteten. I tillegg vart det spelt mange partier med sjakk, og vi kan berre melde om at framtida i sjakk-Noreg ser lys ut! 

På fredag var det også julegraut, laga av tre bestemødre til born på oppvekstsenteret. Vi åt opp alt, slik at vi også fann dei tre mandlene som var gøymt i grauten! 

To flotte dagar med kjekke stasjonar, god mat og god stemning!

Klikk "les mer" for å sjå bilete frå årets juleverkstad


Torsdag og fredag denne veka (6.-7. desember) er det endeleg klart for årets juleverkstad, som vi gler oss masse til! Elevane og 5-åringane i barnehagen er delt inn i fire grupper som i løpet av dei to dagane skal gjennom fire ulike stasjonar. På ein av stasjonane er det baking, og då vil vi at elevane har med former, kjevle, forkle og kakeboks.

Oversikt over gruppene og stasjonane finn de ved å klikka HER (lenka fungerer kanskje ikkje på mail, så klikk inn på sjølve saka for å få informasjon).

På torsdagen må elevane ha med seg niste, medan dei på fredag får julegraut i foajeen!

Dette blir stas!


No har det blitt pynta juletre i både barnehage og skule, og pepperkakebyen er nesten heilt ferdig, så no kan advent berre komma! I denne tida er det mykje som skjer, og vi vil nemna:

Måndag 3., 10. og 17. desember: Adventssamling
Kvar måndag i adventstida startar dagen med ei felles adventssamling. Her er det song, tenning av lys, lesing og andre innslag. Samlinga byrjar klokka 08.15, så dersom barnehageborn vil vere med, må dei vere levert før klokka 08.15.

Torsdag 6. og fredag 7. desember: Juleverkstad
Også i år består juleverkstaden av fire stasjonar fordelt på to dagar. 5-åringane i barnehagen deltek saman med skuleelevane på verkstaden, medan heile oppvekstsenteret har felles julegraut på fredag 7. desember. Meir informasjon om grupper og kva ein må ha med seg kjem når det nærmar seg.

Onsdag 12. desember: Julefrukost i barnehagen
Barnehageborn og deira familiar er velkomne på julefrukost i barnehagen, frå klokka 07.30 denne dagen. Her er det berre å møta opp svolten, for standarden plar å vera særs god!

Tysdag 18. desember: Julefest
Den tradisjonsrike julefesten vår, med innskriving av nye elevar, skodespel, song/musikkinnslag, bilete, film, juletregang og mykje meir! Festem startar klokka 18.00, og meir informasjon kjem når det nærmar seg.

Onsdag 19. desember: Barnehagen reiser på julekonsert med Stavanger symfoniorkester
Barnehagen var i konserthuset også i fjor, og det gav meirsmak! Skikkeleg flott julestemning med Stavanger symfoniorkester klokka 11.00 i konserthuset!

Så kan det nemnast at siste skuledag før ferien er onsdag 19. desember, sidan både elevar og tilsette avspaserer torsdag 20. desember grunna julefesten. Barnehagen er open til og med fredag 20. desember, og så har vi bedt om tilbakemelding i forhold til om det kjem born i romjula eller ikkje.

Vi gler oss til denne flotte tida!


På Fogn oppvekstsenter gjennomfører vi foreldreundersøking i både barnehage og skule, i tillegg til elevundersøking i 5.-7. klasse kvar haust. Dette gjer vi for å sikre medverknaden til både elevar og føresette, gjennom tilbakemelding på korleis de opplever den jobben som blir gjort her på oppvekstsenteret. Det er ingen som veit kven som har svara kva, men vi får ut ein "score" som seier noko om kva vi gjer bra, og kva vi kan bli enno betre på. Difor er det viktig at så mange som mogleg tek seg tid til å svara på desse undersøkingane, og vi er glade for kvart svar!

Så langt er det barnehageforeldra som har vore mest "på", og 80% har svara på undersøkinga. Deira undersøking har svarfrist 30. november. 

Skuleforeldra har svarfrist 4. januar, men av erfaring veit vi at dei aller fleste svara kjem inn i november og i første halvdel av desember. Vi oppfordrer difor alle til å svare gjennom lenkja som har kome både på mail og SMS. Svarprosenten her er så langt på 22%, så vi håper og trur at mange fleire kjem til å svara!

 


I løpet av hausten har det dukka opp nokre nye vaksne fjes på Fogn oppvekstsenter. Dersom du lurar på kven dette er, og kva dei gjer her, skal du no få eit kjapt svar:

Torstein Ward (biletet) går 1. år på vidaregåande skule på linja «Helse og oppvekst». Han har i haust 4 veker praksis på Fogn oppvekstsenter, og er i skulen på tysdag til torsdag i veke 47, 48, 49 og 50.

Liu Yang, som har flytta frå Kina til Fogn, har gått på språkskule på Finnøy. Ho ynskjer no å bli enno tryggare i det norske språket, og er difor i språkpraksis på skulen vår på måndagar og onsdagar framover.

Julia Torp er ikkje eit nytt fjes på Fogn oppvekstsenter. Ho var likevel vekke i ein periode etter læreperioden ho hadde her, men er no tilbake og utfører assistentoppgåver i skulen. Ho er også inne i barnehagen som ekstrahjelp når det er behov for dette.

Vi ynskjer alle 3 velkommen til Fogn oppvekstsenter, og er glade for å ha dykk «med på laget»!