Meny
Velg seksjon Forside
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Håvard Østhus
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Elevane i 5.-7. klasse har hatt om islam dei siste vekene. Avslutningsvis har dei laga presentasjonar om kva som kjenneteikner ein moske. Klikk "les mer" for å sjå bilete og få meir informasjon.

Knallkjekt med lesing!

Det går i lesing på Fogn oppvekstsenter for tida! Trykk "Les mer" for å få meir informasjon gjennom både tekst og bilete!

I veke 47, frå måndag 20. til fredag 24. november, kjem fem niendeklassingar frå Finnøy for å ha kantinesal i lunsjen på Fogn oppvekstsenter. Dette er ein del av ungdomsskuleopplegget knytta til elevbedrifter. Vi kjem til å gi elevane våre anledning til å handle frå denne kantina, men understreker at det sjølvsagt er frivillig å sende pengar med borna eller ikkje. Under er menyen for veka, med tilhøyrande prisar:

Måndag: Muffins 15 kr

Tysdag: Skulebolle 20 kr

Onsdag: Pizzasnurr/Skinkesnurr 20 kr

Torsdag: Grilla pølser 15 kr

Fredag: Nachos 30 kr

Kvar dag er det også sal av saft for 5 kroner, og på fredagen er det i tillegg sal av kakao for 10 kroner.


Nye trivselsleiarar er nå igong med aktivitetar i friminutta. Thea, Filip, Benjamin, Anna, Kathrine og Thomas var tidlegare i haust på leikekurs på Randaberg. I matfriminutta på måndagar, torsdagar og fredagar organiserer dei nå nokre av desse leikane for medelevane på skulen. TL er eit landsommfattande trivselsprogram som jobbar mot mobbing og utestenging. Viktige verdier i trivselsprogammet er inkludering, vennlighet og respekt.