Meny
Velg seksjon Forside
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Utforskande arbeid i 1.-4. klasse.

Vi er så heldige å ha fått lærling (barne- og ungdomsarbeidar) på oppvekstsenteret. Mari Breiland har vore hos oss frå oppstart av nytt barnehage- og skuleår. 

Ho er i barnehagen måndagar og fredagar og har i tillegg eit særleg ansvar for elevane i SFO. På tysdag, onsdag og torsdag er ho i skulen, og vil vere knytt til 1.- 4.klasse ei tid framover.   


Karianne Vignes Olsen er konstituert som helsesjukepleiar i kommunen og er vår "helsesøster" dette året.

Hennar første besøk på Fogn oppvekstsenter er mandag 26. august. Ho vil då møte elevane og presentere seg. Plan for når helsesøster kjem hit, blir lagt ut så snart det er klart.

Vi ønsker henne varmt velkommen.


Torsdag 22. august reiser elevar og lærarar til Finnøy sentralskule på 10.klasse-musikal.

Elevane har vanleg skule frå morgonen av. Vi reiser til Judaberg med hurtigbåt kl.11:05 og kjem tilbake med ferja som er på Fogn kl.13:55.

Dei som har høve til det, kan hente elevane på kaien. Dei som ikkje blir henta, går opp til skulen der skulebussen ventar. Ranslane står att på skulen.  

Janne Merethe, Marianne og Mari har ansvar for 1.-4. klasse. 

Jakob har ansvar for 5.-6. klasse.

Helge og Anne Martha har ansvar for 7. klasse. 


Fredag var 1.-4. klasse på tur for å studere smådyr i dammen.