Meny
Velg seksjon Forside
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Håvard Østhus
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

No er det snart tid for den årlege solidaritetsaksjonen igjen, og vi har starta førebuingane. Aksjonen vert i år onsdag 24.oktober kl 16:20-18:20. Elevane må vere igjen for å rydde til klokka 19.00. Pengane vi samlar inn i år vil gå til eit prosjekt i Zambia, kor organisasjonen Hei Verden jobbar for at alle born skal få gå på skule.

Vi bed også i år om nokre bidrag frå heimane. Det er fint om alle som har elevar i 1.-4.klasse tek med kvar si kake eller anna kaffimat (søsken tek sjølvsagt med berre ei). Så bed vi resten av heimane i 5.-7. klasse, som ikkje lagar kake, om å gje ein gevinst til utloddinga.

Vi vil også i år ha bruktmarked, så har du noko du vil bli kvitt, er vi takksame for bidrag også av det slaget.

Kakene vil vi helst ha onsdag frå morgonen av, og gevinstar og ting til bruktmarkedet kan leverast på skulen frå no av og seinast onsdag morgon.

Velkommen på onsdag 24.oktober, og tusen takk for bidrag!


Elevane på Fogn oppvekstsenter førebur Solidaritetsaksjonen (neste onsdag). Dei lager konfektesker med knallgode sjokolade-egg i. Gled dykk😀😀😀

Kvart år, den tredje torsdagen i oktober, markerer Trygg Trafikk refleksdagen over heile landet. Det har alt byrja å bli mørkt ute både om morgonen og kvelden, og refleks blir særs viktig! Difor har vi gjort det til ein tradisjon å dele ut refleks til både born og vaksne på Fogn oppvekstsenter, akkurat på refleksdagen. I tillegg har vi ekstra fokus på refleksbruk i morgonsamlingane i klasseromma og i barnehagen, og ser gjerne ein video som syner kor viktig det er med refleks. Den videoen vi ser i år, kan de sjå ved å klikka HER.

Så vil vi oppfordra alle til å køyra forsiktig, ikkje minst utanfor skulen og langs skulevegen. Vi får kortare tid til å reagera, no når det er mørkt, så sjølv om ein alltid skal køyra forsiktig, gjeld dette ikkje minst i den tida vi no går inn i!


Fredag 5. oktober var siste skuledag før skulen sin haustferie. Då passa det ekstra godt at 7. klasse laga til ein knallgod lunsj for heile oppvekstsenteret! Skinkehorn, skillingsboller og fruktsalat med vaniljesaus sto på menyen, og alt smaka førsteklasses! 

Velkommen tilbake til skulen måndag 15. oktober klokka 08.15, og i mellomtida kan de sjå nokre bilete frå lunsjen, ved å klikka "les mer"! 


Også i år kjem 3.-4. klasse til å få besøk av lyttevenner ein gong kvar veke. Det er Wenche Runestad og Solveig Hovda som er lyttevenner i år, og Wenche kjem til å lytte til 3. klassingane, medan 4. klassingane skal lesa for Solveig. Lyttevennene kjem på besøk kvar torsdag frå klokka 09.00-09.45, og elevane får litt tid åleine med sin lyttevenn, for å lese anten leselekse, eller utdrag frå andre bøker eleven les for tida. 

Lyttevennene kjem første gong torsdag 15. oktober, og vi takkar for at Wenche og Solveig har tatt på seg dette viktige oppdraget!