Meny
Velg seksjon Forside
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Håvard Østhus
Fredag 26. mai er det fridag i både skule og barnehage på Fogn oppvekstsenter. God langhelg!

5.-7. klasse arbeider for tida med emnet "sentrale tema frå mellomalderen i Noreg" i samfunnsfag. Dette gjer dei ved å laga quiz, presentasjon og film om anten Svartedauden eller Birkebeinarane. Elevane er ivrige og bruker tid både på skulen og heime for å få til eit best mogleg produkt! 

Planen er å vere klar til neste veke, og fram til då kan de sjå nokre bilete frå det vi held på med.


Måndag 29. mai vert det førskuledag på Fogn oppvekstsenter. Denne dagen får dei som skal byrja på skulen til hausten, ha ein skuledag saman med 1.-2. klasse. Skuledagen varer frå klokka 08.15-13.55, og det er høve til å vere i barnehagen både før og etter skuletid, sjølv om det sikkert er "stas" å bli levert og henta saman med dei store skuleborna... Det er sjølvsagt lov å ha med eige penal med skrivesaker, men om de ikkje har med dette, så får de skrivesaker på skulen. Hugs matpakke og drikke denne dagen.

Velkommen til førskuledag måndag 29. mai!

NB! Elevane i 7. klasse får avspasera denne dagen, på grunn av at dei hadde ekstra lange dagar under KOM-prosjektet tidlegare i vår.


I dag, fredag 5. mai, hadde Aud Marie Bøe sin siste arbeidsdag på Fogn oppvekstsenter. Aud Marie har vore reinhaldar på oppvekstsenteret i nærmare 20 år, og alle er særs godt nøgde med den gode og grundige jobben ho har gjort! Difor måtte vi feira ho litt ekstra på fredag, då heile oppvekstsenteret var samla til felleslunsj med is og sjokoladesaus til dessert! Elevar og barnehagebarn hadde laga til kort og teikningar til Aud Marie, og mange fine ord vart lest opp. Aud Marie vil få takk frå både tilsette og føresette under sommaravslutningane i juni, men i dag var det altså borna som ville takka Aud Marie spesielt!

Klikk "les mer" for å sjå nokre fleire bilete frå lunsjen, i tillegg til eit par bilete frå seinare på dagen, då elevane var flinke til å rydda søppel og fekk vannmelon som belønning!