Meny
Velg seksjon FAU
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Barnehage
Økstrafjordvegen 64 4234 Jelsa
Telefon: 52790350/52790355 Send e-post til oss
Redaktør: Karin Søndenaa Nessa
Gå til Its Learning
Her er referat frå møte i FAU

Foreldreråd (FAU) Føresette er sikra høve til medverknad i skulen gjennom saksorgana: Foreldrerådet, samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet –og som klassekontaktar. FAU skal fremja fellesinteressene til foreldra og medvirka til at foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skapa eit godt skulemiljø. Foreldrerådet skal vera med å skapa godt samarbeid mellom heim og skule, leggja til rette for ei positiv utvikling hos elevane og skapa kontakt mellom skulen og nærmiljøet.  

Telefon og e-postliste for medlemmer i FAU 2018/2019     
Namn e-postadresse Mobiltelefon

Barnehagen    Håvard Solheim     firma@byggmestersolheim.no   95968253
                        Anette Bore           anttebore@msn.com       92449627


1.-4. klasse     Maren Landsnes    landsnesmaren@yahoo.com     47234541                        
                       Bodil Johnsen         Bodil.Johnsen@suldal.kommune.no 95800320

5.-7. klasse     Mette Karin Jonassen mettekarinmoen@hotmail.com 45842119                     
                       Kjetil Berekvam     berekvam@online.no       91684406                                 

Leiar i FAU: Bodil Johnsen 
Nestleiar: Maren Landsnes
Representant til samarbeidsutvalet: Håvard Solheim, Anette Bore, Bodil Johnsen og Mette Karin Jonassen 

Kommunalt FAU:Bodil Johnsen og Maren Landsnes


Referatet ligg som vedlegg i høgre side.

Foreldreråd (FAU) Føresette er sikra høve til medverknad i skulen gjennom saksorgana: Foreldrerådet, samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet –og som klassekontaktar. FAU skal fremja fellesinteressene til foreldra og medvirka til at foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skapa eit godt skulemiljø. Foreldrerådet skal vera med å skapa godt samarbeid mellom heim og skule, leggja til rette for ei positiv utvikling hos elevane og skapa kontakt mellom skulen og nærmiljøet.  

 

Telefon og e-postliste for medlemmer i FAU 2015/2016

Namn e-postadresse Mobiltelefon

Barnehagen     Bodil Johnsen mailenmin@lyse.net                                        95800320
                        Helga Vevle helgavevle@hotmail.com                                    99150899

1.-4. klasse     Mette Karin Moen Jonassen mettekarinmoen@hotmail.com   40476081
                       Marianne Moen mariannemoen@hotmail.no                            95173237

5.-7. klasse     Bente Elin Grønnevik bente-elin-gronnevik@hotmail.com       95873069
                       Irene Hamra oppistov-73@hotmail.com                                   93808454  

Leiar i FAU: Irene Hamra Nestleiar: Bente Elin Grønnevik

Representant til samarbeidsutvalet: Irene Hamra, Bente Elin Grønnevik, Helga Vevle og Bodil Johnsen

Kommunalt FAU: Irene Hamra og Bente Elin Grønnevik