Meny
Velg seksjon Skulehelstenesta
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Barnehage
Økstrafjordvegen 64 4234 Jelsa
Telefon: 52790350/52790355 Send e-post til oss
Redaktør: Karin Søndenaa Nessa
Gå til Its Learning

Vi startar med vaksinering av skuleelevar i veke 37-38. Ved Jelsa oppvekstsenter er dato satt til mandag 17. september. Vaksineringa går føre seg på helsesøster sitt kontor. Vi kjem to helsesøstre denne dagen. Dei elevane detta gjeld er klassetrinn 7. ved Jelsa oppvekstsenter. (6. trinn MMR, 7. trinn HPV). Det fylgjer infoskriv om vaksina, og samtykkeskriv som skal sendast heim med elevane. Det er viktig at dette vert teke med tilbake til skulen, med underskrift, uavhengig om eleven skal eller ikkje skal ha vaksine for å sikra at informasjonen er videreformidla til heimen. Vi kan ikkje utføra vaksinasjonen dersom samtykkeskjema ikkje er signert.

Fra i år er HPV vaksinen med i barnevaksinasjonsprogrammet for både jenter og guttar. For meir info se link til infofilm: Infofilm HPV

Helsing helsesøster

Alma Eyfjord Hiim


Finn leksa som du skal gjera HER