Meny
Velg seksjon KLU
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Skulevegen 57 og 59 (Skulen 57og Barnehagen 59) 4244 Nesflaten
Telefon: 52 79 09 83 / 45 87 28 09 Send e-post til oss
Redaktør: Nesflaten Oppvekstsenter
På skulen vår arbeider me i personalet med eit utviklingsarbeid innan klasseleiing. Klasseleiing betyr mykje for elevane si utvikling både fagleg og sosialt samt elevane sin trivsel på skulen.