topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 

No er det opna for tinging av skulefrukt til elevane.....

http://skolefrukt.no

Abonnement i skulefruktordninga kjem i tillegg til fruktutdelinga om morgonen etter Fysak.

 
 

Selbjørn skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Skulefrukt
Publisert: 25-08-2015 skrive av: TJ

 
 

 

 Skulefrukt !

pictureNo er det mogleg å teikne abonnement på skulefrukt for elevane som ynskjer noko å bite i utover dagen. Frukten kjem i tillegg til utdelinga etter fysaken om morgonen og frukten som er tilgjengeleg for elevane som deltek i lunsjordninga.

Bruk lenken nedst i skjermen for meir informasjon / tinging av abonnement.

Skulestart
Publisert: 14.08.2015 skrive av: tf

Selbjørn skule ønskjer alle velkomen til nytt skuleår!

Vi gler oss til å treffa alle elevane, og å få 39 førsteklassingar på skulen.

Skulen startar måndag 17. august kl. 08.35 for alle elevane. Vi startar med samling i idrettshallen (inngang A), før klassane går med sine kontaktlærarar til klasseromma. Skuledagen sluttar kl. 13.00 for alle.

For dei som skal bruka skuleskyss heim, går bussane kl. 13.05 frå skulen. Skuleskyssen til skulen om morgonen skal vera framme ved skulen kl. 08.30. Avgangstid frå bustad må kvar og ein sjekka i nytt rutehefte.

Elevane på 4.-7. trinn får lunsj på skulen.

Vel møtt!

 

 
 
.