Meny
Framside
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Om skulen

  • Fådelt skule frå 1.-10. klasse. (I renoveringsperioden frå hausten 2020, er kun 1.-7. klasse på skulen.)
  • Skulen ligg midt i naturen og innbyr til turar og ekskursjonar med elevane sommar som vinter
  • Felles overnattingstur for heile skulen kvart år
  • Medlem av UNESCO sitt skulenettverk (ASPnet-skule)
  • Venskapsskule på Malta og Estland som me besøkjer med ujamne mellomrom
  • Eige symjebasseng og eit flott bibliotek
  • Gode høve for kreativitet og aktivitet
  • Aktive og engasjerte foreldre
  • Eit personale som gjerne vil ha deg med på laget!

Ledige stillingar blir utlyste i februar: www.sirdal.kommune.no