Meny
Framside
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Sirdalsvegen 7352 4443 Tjørhom
Telefon: 38 37 93 90 Faks: Mobil 94 52 12 58 Send e-post til oss
Rektor: Åse-Berit Fidjeland
Gå til Google Classroom

Til elevar, føresette og tilsette ved grunnskulane i Sirdal kommune

Sinnes skule er under utbygging og påbygging.  Byggeprosjektet er delt opp i to byggetrinn.  Det første byggetrinnet er klart, og klar for overtaking frå totalentreprenør Bilstad bygg AS i midten av juli 2021.  Andre byggetrinn skal stå ferdig ved utgongen av 2021.

I første del av utbygginga har ungdomstrinnet på Sinnes skule vore midlertidig flytta til Tonstad skule. Rådmannen har fullmakt til å fatta vedtak om plassering av ungdomstrinnet frå hausten 2021.

Rådmannen har fatta følgjande vedtak:
"Med vekt på skolefaglig vurdering, hensynet til barns beste og uttalelser fra miljørettet helsevern og plan- og bygningsmyndighet, beslutter rådmannen at ungdomstrinnet ved Sinnes skule flyttes tilbake til Sinnes skule fra august 2021 med lokalisering i byggetrinn I ved skolen".

Tonstad 16.04.21, Anita H. Haugen (einingsleiar skule)


Årleg tradisjon gjer at me feirar Verdas bokdag på Sinnes kvart år. UNESCO markerer verdas bokdag 23. april for å hylla bøker og forfattarar, samt for å oppmuntra alle til leseglede. 

23. april 1916 døydde tre store forfattarar, Miguel de Cervantes, William Shakespare og Inca Garcilaso de la Vega. 400 år seinare vedtok UNESCO i 1995 at Verdas bok- og opphavsrettdag skulle bli markert på denne symbolske datoen kvart år. I dag feirar over 100 land verdas bokdag.

Verdas bok- og opphavsrettdag feirar bokglede, leselyst og det positive ved lesing. Bøker er ein link mellom fortid og framtid, ei bru mellom generasjonar og på tvers av kulturar. Dei er òg ein viktig del av den sosiale og kulturelle utviklinga til menneska.

FN sitt berekraftsmål 4 skal sikra at innan 2030 skal all ungdom og fleire vaksne læra å lesa, skriva og rekna. Denne dagen er derfor med på å belysa ein viktig del av FN sitt arbeid for ei meir berekraftig verd. Utdanning og inkluderande opplæring for alle er ein grunnleggande menneskerett og ein av dei viktigaste byggesteinane for velstand, helse og likeverd i alle samfunn.


Denne veka arbeider 1.-2. klasse om bøkene si verd. I den anledning las me boka Henrik And, skreiv bokomtale og laga våre eigne ender.

Torsdag 13/4 hadde to jenter (og ein heldig lærar) ein flott tur til Solheimsknuten.

Me har det fint i Sirdal!!!


Både piratar, Harry Potter, teikneseriefigurar, vikingar, hippiar og sjølvaste KIZZ møtte opp då 7. klasse arrangerte karneval for heile skulen. 


2. klasse hadde Escape Room i norsk og matematikk og måtte hjelpa påskeharen å finna egga sine. Trur du dei klarte det?