Meny
Framside
1. og 2. klasse
3. og 4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
9. og 10. klasse
Sirdalsvegen 7352 4443 Tjørhom
Telefon: 38 37 93 90 Faks: Mobil 94 52 12 58 Send e-post til oss
Rektor: Åse-Berit Fidjeland
Gå til Its Learning
Gå til Google Classroom

Nå er dei aller fleste  barn og unge tilbake på skulen igjen, og det trur helsesjukepleiar eigentlig mange er glade for. Kommunen har hatt eit tilbod med hjartetelefon når kvardagen har vore veldig annleis. Nå kjem kvardagen sakte, men sikkert attende, og ein har difor valt å stenga hjartetelefonen på kveldstid frå 15.05.20. På dagtid kan telefon nyttast og vil då vera betent av helsesjukepleiar Lena Knutsen. Om du har noko du vil snakka om, ring eller send SMS, så blir du kontakta.

‘’HJERTETELEFON FOR BARN OG UNGE’’: Måndag - fredag 09.00-15.00

Telefonnummeret til hjartetelefonen er  945 14 760 og snap lenahelsesister

Den spreke gjengen på mellomtrinnet avslutta veka med sykkeltur til Dorgefoss.

Målet var å bruka opp litt av det assorterte utvalet av einer. Me er særs nøgde med resultatet!

I vedlegget ser de korleis ein skal sitja på skulebussen framover.

Det vart ei enkel markering av frigjeringsjubileet ved minnestøtta i Stronda, Tonstad i dag.

Det blir skuleopning for 5.-10. klasse på Sinnes måndag 11. mai 2020.

30. april var siste dag med levering av sidetal til Norli junior sin lesekonkurranse.