Meny
Velg seksjon Klasse 6
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vinjar Skule 4237 Suldalsosen
Telefon: 52790900 Send e-post til oss
Det er 74 dokumenter i arkivet.
Gå til Its Learning
6.november hadde Vinjar skule trafikk på programmet.

Nede igjen etter ein flott tur til Stråpanuten. Trur kanskje me kunne høyrast heilt til skulen når songen ljoma mellom tre og nutar. Turen gjekk med liv og lyst, og ikkje var det så blautt på stien heller. 

Vinjar skule ønskjer å vera saman med dei andre skulane- og barnehagane om å gjennomføra ei kampanje mot hovudlus. Alle elevane får med seg heim eit skriv der me ber alle heimane om å sjekka seg for lus førstkomande helg. Det er vonleg dette som skal til for å få bukt med hovudlusa! Lukke til:)


Vel møtt til skulestart for alle elevar og føresette ved Vinjar skule, torsdag 18.august!

Tradisjonen tru startar me med ei fellessamling som dette året vil vera  i gymsalen til skulen!