Meny
Velg seksjon Framside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vinjar Skule 4237 Suldalsosen
Telefon: 52790900 Send e-post til oss
Gå til Its Learning
Førestilling Kulturhuset, fredag 7.februar.Sjå vedlegg.

Hei og god måndag!

Me er no inne i vår fjerde veke etter nyttår og vaksne og elevar er tilbake i kvardagens gjeremål på skulen. Me jobbar, som me vil og skal, at Vinjar skule skal vere ein trygg og god skule for alle elevane våre, og eg vil difor minna om Opplæringslova §9A.

 


Hei!

I går vart nytt ordens- og åtferdsreglement, samt traffikktryggleiksplan godkjent i samarbeidsutvalet. Begge dokumenta ligg nå under "Reglar og rutinar".

 


Hei!

Som eit supplement til dei ordniære SFO-vedtektene har skulane i Suldal sine lokale tilpassingar. Sjå vedlegg for informasjon om tilpassingane på Vinjar skule.