Meny
Velg seksjon Framside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vinjar Skule 4237 Suldalsosen
Telefon: 52790900 Send e-post til oss
Gå til Its Learning

God måndag!

Idag starta me trivselsveka med fellessamling ute på skuleplassen. Me snakka om kva trivsel er, kva me kan gjera for og trivast og at me alle har rett til å ha det bra. Me snakka og om at dette gjeld heile skuleåret gjennom!

Me avslutta samlinga med å synga skulesongen vår :)


Hei!

Vedlagt ligg lenke til rutetider for skuleskyssen for kommande skuleår. Er det spørsmål til skuleskyssen kan desse rettast til skuleskyssansvarlege på Sand; Britt Elin Håranes eller Kari Vaage Gjuvsland. Ring 52 79 22 00 og spør etter ein av desse.

https://www.kolumbus.no/skoleskyss/skoleruter/suldal/


Det er nå opna for bestilling av skulemelk for neste skuleår,

Alle tilsette på Vinjar skule vil med dette ønska alle elevar og føresette ein fredeleg og god julehelg! Skulen byrjar igjen 2.januar.