Meny
Velg seksjon 7. trinn
Uteflorsvegen 12 5392 Storebø
Telefon: 55 08 13 25 Send e-post til oss
Redaktør: Vibecke Storebø
Ordensreglar m tiltak Storebø skule
Referat foreldremøte

Det blir nye start og slutt-tid for alle trinn frå skuleåret 2020/2021.

I veke 20 ønskjer vi alle elevane velkommen tilbake til skulen etter ein lang periode med heimeskule. Dette skal vi gjere på ein trygg og god måte. Det skal bli kjekt å møta elevane igjen og få starta opp med læringsaktivitetar i kjente omgivnader

Måndag 27. april opner Storebø skule kl 09.55 for elevar fra 1-4 trinn.

Faktura for SFO med forfall 20. mars skal betalast. Denne fakturaen gjeld for februar. Skular, barnehager og ei rekke offentlege tenester er stengte eller har redusert sitt tenestetilbod. Når kommunale tilbod er stengte kan kommunen heller ikkje krevje betaling frå brukarane. Austevoll kommune utset derfor betaling for SFO.

Faktura for skulelunsj skal betalast.

Les meir her: https://www.austevoll.kommune.no/aktuelt-fra-austevoll/utset-betaling-av-sfo-og-praktisk-bistand.6043.aspx