Meny
Velg seksjon Framside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vinjar Skule 4237 Suldalsosen
Telefon: 52790900 Send e-post til oss
Gå til Its Learning
Kurs i trivselsprogrammet

Mandag var alle skulane i Suldal samla på kurs i trivselsprogrammet
Frå Vinjar skule reiste 11 elevar til Sand for å læra nye leker. Programmet har som mål å auka trivselen på skulen, gi meir og variert aktivitet i friminutta, samt bygga venskap og forebygga konflikter og mobbing. Lærarane reiste og på tilsvarande kurs for å auka variasjon og aktivitet i undervisninga. Me håpar dette skal skapa gode minner frå skulen denne våren.
Main Image

Bilete 1 av 4