Meny
Velg seksjon Framside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vinjar Skule 4237 Suldalsosen
Telefon: 52790900 Send e-post til oss
Gå til Its Learning
Ny skulekvardag

No er me vel igang med nytt skuleår, med ny timeplan og ny organisering av skuledagen.

 

 

Den største endringa er at me har midt-time kvar dag kl. 10.30-11.30, der me får god tid til mat og leik!

Dette er særleg viktig for dei som går i småskulen!

Elles er det innkjøring med nye lærarar og nye elevar, samt ny bussleverandør! Det har vore litt oppstarts-utfordringar med bussane, men det vil nok gå seg til etter kvart.

Me har lagt organiseringa av skuledagen som eit dokument under diverse på Vinjar skule si heimeside, sjekk der dersom de er noko som er uklart. Elles kan de sjå på vekeplanen til borna dykkar, der kjem det fram korleis dagen er organisert.