Meny
Vel side Trygt og godt skulemiljo
Sagstadvegen 76 5918 Frekhaug
Telefon: 56 17 13 00 Send e-post til oss
Redaktør: Elisabeth Eikrem Åmdal
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Opplæringslova §9a-2: Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. 

Opplæringslova §9a-3: Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 

Sagstad skule jobbar kontinuerleg med
* å skape/fremje eit trygt og godt miljø på skulen.
* å førebyggje mobbing og andre krenkingar.
* å handtere mobbing og andre krenkingar når det oppstår.


Alle dei vaksne på skulen har aktivitetsplikt:

* Plikt til å følgje med.
* Plikt til å gripe inn.
* Plikt til å varsle.
* Plikt til å undersøkje.
* Plikt til å setje inn eigna tiltak.