Meny
Velg seksjon Framside
Øygarden 21 4235 Hebnes
Telefon: 52790840/52790841 Send e-post til oss
Redaktør: Anne Cremer
Det er 10 dokumenter i arkivet.
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<juli 2020><<
juli 2020
mtotfls
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
03040506070809

 

Kjære elevar og føresette!

Eit skuleår går mot slutten og me kan sjå tilbake på eit spennande og travelt år. Særleg dei siste månader har vore spesielle, etter at skulen blei stengt 13.mars i år og opna igjen 27.april for 1.-4.kl og 11.mai for 5.-7.klasse.

Det har vore ei annleis tid for alle, både for de i heimane og dei som er tilsett på skulen.Takk til alle engasjerte foreldre og medarbeidarar på Marvik skule for innsatsen de har gjort og gjer.

Trass alt har elevar og lærarar hatt mange gode aktiviteter og opplevingar i år. Tusen takk til dei elevane som har vore trivselsleierar 2 dagar i veka. Det har vert veldig bra opplegg i friminutta.

Læringsbrett og nye lærarplanar skal vere eit stort tema frå hausten av. I vårt pedagogiske arbeid har vi fokus på lesing, skriving, rekning og digitale ferdigheitar. Spesielt lesing er ein viktig ferdigheit elevane møter i alle fag. Det å kunne glede seg over skjønnlitterære tekster, samt kunne dra nytte av fagtekstar er viktig for eleven si utvikling og sjølvkjensle. For å få nok trening i å kunne lese er lekser viktig! Me oppmodar de foreldre til å vere interessert i barna sitt skule-og leksearbeid, vere fokusert på det som er viktig for dei og vere til stades for borna når dei treng det!

Elevane har det bra på skulen. Sammenhengen mellom trivsel og læring er tydelig. Samarbeid mellom FAU og skulen har vore bra. Takk til dei foreldra som har vore med..

Denne sommaren sluttar ein av medarbeidarane. Eg takkar Anne-Kate for innsatsen dette året og ønskjer henna lykke til vidare. Eg vil også takka 7.klassingane for fine år på skulen vår. Lykke til på ungdomsskulen Torunn og Magne.

Litt info om neste skuleår i slutten:

Fyrste skuledag etter sommarferie er 17.august.Skulen byrjar alle dagar kl. 8.20 og slutta kl. 14.00 på måndag, tysdag og torsdag. På onsdag sluttar skulen kl. 12.30 og på fredag kl. 13.35.

Kontaktlærar 2020/2021:

1.-4.klasse : Gunn Bjørg Slåtto

5.-7.Klasse: Annette Gregersen

Lærar 1.-7.klasse: Heidi Naustvik og Anne Cremer

Fagarbeider: Anne Margrete Høie

 

Eg gler meg til å sjå alle igjen til hausten!

Ta vare på kvarandre.

Ha ein riktig god sommar alle saman!

Helsing Anne29.05.2020 blei smittevernveileder oppdatert for barneskuler.

Selv om skulekvardagen nesten går som før er det fortsatt viktig at me unngå fysisk kontakt (handhelsing og klemming).

Her kan du lesa heile smittevernveileder for barneskulen.

Me er på gult nivå no.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7

 

 


Siste skuledag i år på Marvik skule er 19.06.2020!


Informasjon til føresette -gjennopning Marvik skule for 5.-7.trinn  

Marvik skule opnar no igjen for alle elevar, og for å avgrense smitte har vi sett i gong fleire tiltak. I perioden framover er me ekstra nøye med å trygge godt smittevern. Dette avheng av at me alle gjer ein innsats og følgjer dei nye råda for smittevern. På skulen vil me vere spesielt opptekne av å:

• vaske hender og læra elevane gode rutinar for handvask

• ha godt reinhald

• vaske utstyr jamnleg, til dømes læringsbrett

• vere ekstra mykje ute med elevane, også i vanlege skuletimar og SFO 

• ha undervising og samlingar i mindre grupper

• halde god avstand til kvarandre 

Me skal framleis sørgje for at elevane har eit trygt og godt skulemiljø. Alle som jobbar på skulen, skal følgje med på at elevane har det bra.

Skulen startar kl. 08.20 og sluttar kl. 14.00 måndag, tysdag og torsdag. Onsdag sluttar skulen kl.12.30 og fredag kl.13.35.

Skuleskyss går som vanleg. Viss elevane tek skulebuss må de hugse å halde god avstand, både mens de ventar på bussen og i bussen. Søsken kan sitta i lag.

Me ta imot borna ute og ønskjer at foreldre ikkje blir med inn på skulen eller i garderoben.

Handvask er like viktig heime som på skulen. Vask hendene før de kjem på skulen, og med ein gang de kjem heim.  

Borna bør helst vere saman med få andre born på fritida og då gjerne leike ute.  

1.-4.kl skal gå i lag i ein fast gruppe (kohort) og 5.-7.kl skal gå i lag i ein fast gruppe-basisfag blir delt som før-alle får kvar sin pult med god avstand.

Det er lagt ein ny timeplan som blir utdelt av lærer på måndag.Kroppsøving er ute, dusjing blir utsatt til elevane har komt heim 

 Måltider: Det blir ikkje lagt mat på skulen. Alle må ha med niste og drikkeflaske. Det er skulemjølk frå veke 21 for dei som har bestilt.   

Ikkje møt på skulen viss barnet ditt har symptom på sjukdom, dette gjeld også milde symptom. Det er ekstra viktig at borna held seg heime i minst eitt døgn etter at dei har blitt symptomfrie. Viss nokon andre heime har luftvegssymptom eller fått påvist koronaviruset, skal de ikkje følgje borna til skolen.Viss borna blir dårlege på skulen, tek me kontakt med foreldra. Borna må hentast eller gå heim frå skulen så fort som mogleg. 

 Me gleder oss til å sjå alle born igjen.

Beste helsing

Anne