Meny
Velg seksjon 5.-7. klasse
Øygarden 21 4235 Hebnes
Telefon: 52790840/52790841 Send e-post til oss
Redaktør: Anne Cremer

Informasjon til føresette -gjennopning Marvik skule for 5.-7.trinn  

Marvik skule opnar no igjen for alle elevar, og for å avgrense smitte har vi sett i gong fleire tiltak. I perioden framover er me ekstra nøye med å trygge godt smittevern. Dette avheng av at me alle gjer ein innsats og følgjer dei nye råda for smittevern. På skulen vil me vere spesielt opptekne av å:

• vaske hender og læra elevane gode rutinar for handvask

• ha godt reinhald

• vaske utstyr jamnleg, til dømes læringsbrett

• vere ekstra mykje ute med elevane, også i vanlege skuletimar og SFO 

• ha undervising og samlingar i mindre grupper

• halde god avstand til kvarandre 

Me skal framleis sørgje for at elevane har eit trygt og godt skulemiljø. Alle som jobbar på skulen, skal følgje med på at elevane har det bra.

Skulen startar kl. 08.20 og sluttar kl. 14.00 måndag, tysdag og torsdag. Onsdag sluttar skulen kl.12.30 og fredag kl.13.35.

Skuleskyss går som vanleg. Viss elevane tek skulebuss må de hugse å halde god avstand, både mens de ventar på bussen og i bussen. Søsken kan sitta i lag.

Me ta imot borna ute og ønskjer at foreldre ikkje blir med inn på skulen eller i garderoben.

Handvask er like viktig heime som på skulen. Vask hendene før de kjem på skulen, og med ein gang de kjem heim.  

Borna bør helst vere saman med få andre born på fritida og då gjerne leike ute.  

1.-4.kl skal gå i lag i ein fast gruppe (kohort) og 5.-7.kl skal gå i lag i ein fast gruppe-basisfag blir delt som før-alle får kvar sin pult med god avstand.

Det er lagt ein ny timeplan som blir utdelt av lærer på måndag.Kroppsøving er ute, dusjing blir utsatt til elevane har komt heim 

 Måltider: Det blir ikkje lagt mat på skulen. Alle må ha med niste og drikkeflaske. Det er skulemjølk frå veke 21 for dei som har bestilt.   

Ikkje møt på skulen viss barnet ditt har symptom på sjukdom, dette gjeld også milde symptom. Det er ekstra viktig at borna held seg heime i minst eitt døgn etter at dei har blitt symptomfrie. Viss nokon andre heime har luftvegssymptom eller fått påvist koronaviruset, skal de ikkje følgje borna til skolen.Viss borna blir dårlege på skulen, tek me kontakt med foreldra. Borna må hentast eller gå heim frå skulen så fort som mogleg. 

 Me gleder oss til å sjå alle born igjen.

Beste helsing

Anne  


Gjennopning av skulen

Frå hausten 2019 er det 5 dagars veke for alle elevar på Marvik skule.

Her kjem litt info om start - og sluttider frå hausten 2019.

Skulen starta kvar dag kl.8.20.

Skulen slutta kl. 14.00 på måndag, tysdag og torsdag for alle.

På onsdag slutta skulen kl. 12.20 for alle.

På fredag slutta skulen kl. 13.35 for alle.

Mvh

AnneDet er nå opna for bestilling av skulemjølk frå hausten av. Adressa er: www.skolelyst.no