Meny
Velg seksjon SFO
Fiskåvegen 987 4120 Tau
Telefon: 51742800/92054051 Send e-post til oss
Redaktør: Gunn Marte Bull, verksemdsleiar
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Barnehagar og grunnskular i Strand går over til grønt nivå i trafikklysmodellen frå måndag 24. januar
Jamnleg testing av barn, elevar og tilsette i område med mykje smitte er effektivt for å redusera smitte, og er like effektivt som at kontaktar i barnehage og skule blir sett i karantene.
Jamnleg testing skal bidra til at barn og unge får vera mest muleg i barnehagen og på skulen.
Erfaringane så langt i pandemien syner at barnehagar og skular er trygge stader å vera, også når smittetala er høge.

Hei!

Beredskapsleiinga i Stand kommune har vedteke at me skal ha gult nivå i barnehage og skule i neste veke også. Årsaka til dette er at dei ønskjer å sjå utviklinga av den smitten som no er i kommunen dei neste dagane, før dei eventuelt endrar til grønt tiltaksnivå. Utdanningsdirektoratet har oppsummert det FHI no veit om smitte og smitterisiko i barnehagar og skular. Den viser at barnehagar og skular er trygge stadar å vera, også når smittetala er høge: 

- vaksina gjev veldig godt vern mot alvorleg sjukdom

- det er ikkje vesentleg meir smitte blant tilsette i barnehagar og skular, enn blant andre vaksne

- barn og unge blir skjeldan alvorleg sjuke av korona

- jamleg testing er eit effektivt smitteverntiltak

Du kan sjå heile oppsummeringa av kva utdanningsdirektoratet veit om smitte i barnehagar og skular her. 

Ønskjer dykk alle ei god helg! Mvh Gunn Marte Bull, rektor


 

Det er ei glede for oss på NSO å ønskje velkommen til nytt barnehage-/ skuleår 21/22. 

Alle elevane på skulen møter torsdag 19. august kl. 09:00. 

Elevane som skal starte på 1. trinn møter kontaktlæraren sin og rektor ute ved flaggstonga. 


Dødskul sommar er eit gratis sommartilbod til alle elevar i Strand kommune frå 1. - 10. trinn. Kursa er gratis, og skal gå av stabelen i veke 25, 26, 27 og 32. Les meir om kva dette er, og om korleis du melder barna på via denne linken DØDSKUL SOMMAR. Alle elevane ved NSO har fått informasjonsbrosjyre med seg heim i ranselposten.