Meny
Velg seksjon SFO
Fiskåvegen 987 4120 Tau
Telefon: 51742800 Send e-post til oss
Redaktør: Reidun Vasstveit, verksemdsleiar/ rektor
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Frå 1. januar 2024 har Strand kommune sagt opp denne heimesida.

No finn du info om oppvekstsenteret på Strand kommune sine nettsider.

Nordre Strand oppvekstsenter 


Hugs at me veka 35 og veke 10 kvart år deltek i nasjonal kampanje mot hovudlus!

Målsetjinga for aksjonen er at alle skuleelevar og barnehagebarn i landet skal undersøkjast for hovudlus. Det er svært viktig at alle på oppvekstsenteret deltek. I tillegg til barnehagebarna/skuleelevane og dei tilsette bør òg dei andre familiemedlemma sjekkast for hovudlus i aksjonsperioden. Då vil risikoen for gjensmitte og talet på tilfelle av hovudlus over tid bli kraftig redusert. Dersom ein oppdagar hovudlus, er det ikkje naudsynt å halde barnet borte frå skulen, men behandlinga bør kome i gong raskast mogeleg.