Meny
Velg seksjon Framside
Fiskåvegen 987 4120 Tau
Telefon: 51742800 Send e-post til oss
Redaktør: Reidun Vasstveit, verksemdsleiar/ rektor
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Viktige paragrafar i Opplæringslova

I Opplæringslova, kan du finna meir om desse viktige paragrafane:

  • Rett til gratis grunnskuleopplæring, § 2-15
  • Om faget Religion, livssyn og etikk (RLE), § 2 - 4
  • Om rett til fritak frå aktivitetar mm i opplæringa, § 2 - 3a
  • Om rett til særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring, § 2 - 8
  • Om rett til spesialundervisning, § 5 - 1
  • Om reklameforbudet, § 9 - 6
  • Om skuleskyss, § 7 - 1
  • Om permisjon frå den pliktige opplæringa, inntil 2 veker § 2 - 11
  • Om elevane sitt skulemiljø, § 9a
  • Om ordensreglar, § 2 - 9

Følgjer du denne lenka finn du informasjon frå Statsforvaltaren i Rogaland om reglar for elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø.

https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Ein-trygg-skuledag-utan-mobbing/