Meny
Velg seksjon 1. trinn
Fiskåvegen 987 4120 Tau
Telefon: 51742800 Send e-post til oss
Redaktør: Reidun Vasstveit, verksemdsleiar/ rektor
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Heilmjølk er no tilgjengeleg for bestilling hos NSO. Hugs at du alltid kan bestilla skulemjølk og anna drikke og mellommåltid på skolelyst.no.  Det kan ta opptil 14 dagar frå bestilling til første levering. her

Skolelyst® frå TINE har levert mjølk til skuleelevar i 50 år! Skolelyst®
tilbyr eit breitt tilbod av mat og drikke, og det er skulane sjølv som bestemmer
kva for av dei 17 Skolelyst®-produkta dei vil tilby på sin skule.
Alle drikkeprodukta er utan tilsett sukker, berre med naturleg innhald
av sukker frå råvarene.
Skolelyst® er ei fleksibel løysing som gjer at barnet ditt kan nyte
forskjellige produkt på ulike dagar i veka.

Du vel sjølv om du vil betale
heile beløpet med ein gong eller litt kvar månad.

Registrer deg og bestill på skolelyst.no ved å:

1) Registrer barn

2) Vel produkt

3) Betal (betal med kort og få eit månadleg trekk om du ønskjer)

Spørsmål? Gå til skolelyst.no


Hugs at me veka 35 og veke 10 kvart år deltek i nasjonal kampanje mot hovudlus!

Målsetjinga for aksjonen er at alle skuleelevar og barnehagebarn i landet skal undersøkjast for hovudlus. Det er svært viktig at alle på oppvekstsenteret deltek. I tillegg til barnehagebarna/skuleelevane og dei tilsette bør òg dei andre familiemedlemma sjekkast for hovudlus i aksjonsperioden. Då vil risikoen for gjensmitte og talet på tilfelle av hovudlus over tid bli kraftig redusert. Dersom ein oppdagar hovudlus, er det ikkje naudsynt å halde barnet borte frå skulen, men behandlinga bør kome i gong raskast mogeleg.