Meny
Velg seksjon Eikehaugen barnehage
Fiskåvegen 987 4120 Tau
Telefon: 51742800 Send e-post til oss
Redaktør: Reidun Vasstveit, verksemdsleiar/ rektor
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Eikehaugen barnehage har desse planleggingsdagane barnehageåret 2022/2023:

15. og 16. august 2022

18. november 2022

2. januar 2023

19.mai 2023


Hugs at me veka 35 og veke 10 kvart år deltek i nasjonal kampanje mot hovudlus!

Målsetjinga for aksjonen er at alle skuleelevar og barnehagebarn i landet skal undersøkjast for hovudlus. Det er svært viktig at alle på oppvekstsenteret deltek. I tillegg til barnehagebarna/skuleelevane og dei tilsette bør òg dei andre familiemedlemma sjekkast for hovudlus i aksjonsperioden. Då vil risikoen for gjensmitte og talet på tilfelle av hovudlus over tid bli kraftig redusert. Dersom ein oppdagar hovudlus, er det ikkje naudsynt å halde barnet borte frå skulen, men behandlinga bør kome i gong raskast mogeleg.