topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 Innlogging for føresette til å sjå registrert fråvær og merknadar dette skuleåret.

 

 Les Rossland skule si elevavis HER!


Laga av valfagsgruppa "Media og informasjon"

 

 

 
 

Rossland skule

Mobilfri Mai
Publisert: 03.05.2015 skrive av: Hogne

picture
 

Det har vore etterspurt av både tilsette og føresette at det i ein periode ikkje skal vera lov for elevar på ungdomstrinnet å nytta mobiltelefon i skuletida. Vi har valgt å prøve "Mobilfri mai'".

Ein heil del skular i landet har prøvd ut mobilfri skule, med resultat at elevar rapporterar meir positiv samhandling og auka trivnad. Dei merkar også mindre "digitalt stress".

Skulen har informert klassane, og vi har hatt fire MOT-ambassadørar frå Knarvik ungdomsskule på besøk slik at elevane våre har kunna spørja jamngamle elevar frå ein annan skule korleis det fungerer med ein mobilfri skulekvardag. 

Etter prøveperioden vil vi evaluere korleis elevar og tilsette har opplevd mobilfri mai.

Sjå under for kva reglar som gjeld for mobilbruk i mai.

Besøk i sauefjøset
Publisert: 24-04-2015 skrive av: Mads Leonard Holvik

Fredag 24 april fekk gjengen på Natur, miljø og friluftsliv kome heim til Randi Iden for å sjå på sauene. Det var Åshild Iden som tok oss imot, og til alt hell skulle ein sau til å lamme akkurat i det vi kom inn i fjøsen. Alt gjekk bra, og berre ti minutt etterpå hadde lammet teke sine fyrste steg. 

Takk til Åshild for ei interessant og lærerik stund!

 

picture

 

 

Framsyning frå valfaggruppa "produksjon for sal og scene"
Publisert: 24.04.2015 skrive av: Hogne

Framsyning av eigenprodusert oppsetjing.

picturepicture
 

 

Valfaggruppa "Produksjon for sal og scene" har i vinter laga ei "Highschool musical"-inspirert framsyning med musikk, dans og drama. Denne veka var det framsyning for føresette til elevane i gruppa på kveldstid og alle elevar og tilsette på skulen på dagtid. Framsyninga handla om det å vera ny i klassen, forholda seg til jenteklikkar, sjølvhevding og samhald. I god Zero-ånd vart det ein lukkeleg slutt. 

picture

FAU byggjer leikehytter
Publisert: 22.04.2015 skrive av: Hogne

FAU byggjer leikehytter!

picture
 Solid dugnadsgjeng på støyping

Fau på Rossland skule byggjer fem nye leikehytter som heng saman. Foreldre har støypt fundament og sett opp reisverket til det som skal bli ein super boltreplass for dei yngste elevane. Førebels, i byggjeperioden, er hyttene bak solide anleggsgjerder. Arbeidet er dugnad frå foreldre. 
Det neste prosjektet FAU ynskjer å setja i gang, er å laga til aktivitetsutstyr for dei litt eldre elevane. 

picture
 Fundament og reisverk II
picture
 Fundament og reisverk I

Førskuledagar
Publisert: 15.04.2015 skrive av: Hogne

Onsdag 27. mai og torsdag 28. mai vil det bli førskuledagar for dei nye 1. klassingane på Rossland skule.

Sjå eige informasjonsskriv i høgremenyen

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.