Meny
Velg seksjon Framside
Skintveitvegen 11 5917 Rossland Vis på kart
Telefon: 56 17 44 10 Send e-post til oss
Redaktør: Rektor
Gå til Its Learning

Her er lista over kontaktlærarane på Rossland skule skuleåret 2016/2017. 
(Med atterhald om endringar ved spesielle hendingar i sommar)

1. klasse: Vibeke Blom
2. klasse: Marianne Sjo Rossland
3. klasse: Jan Martin Jansen
4. klasse: Vibecke Skarstein Samuelsen
5. klasse: Ann Kristin Fjeldberg
6. klasse: Christopher Røedvang
7. klasse: Rune Brekkhus
8. trinn: Borgfrid Raaen Ellingsen og Ingunn Sørli Verlo 
9. trinn: Iril Stensland og Mikal Lussand
10. trinn: Trine Rønn-Aar og Robert Blom


På Rossland skule vart 10A trekt opp til skriftleg eksamen i engelsk, og 10B vart trekt opp i norsk. 

For praktisk informasjon om eksamen, sjå Utdanningsdirektoratet si heimeiside om eksamen

 


Arbeidsgjeng frå Rossland skule rydda skog i kulturlandskapet ved Holmestova. Etterpå skal det setjast opp straumgjerde for skotsk kveg.

Vi gler oss til førskuledagane måndag 6. juni og tysdag 7. juni klokka 09:15 til 11:30. 
Måndagen vil vi ta godt imot førskuleborna, og dei får vera i eit klasserom og treffa læraren sin. 
Denne dagen vil det også vera eit foreldremøte med rektor og sfo-leiar. 
Tysdagen skal de berre levera borna og henta dei att. 

På grunn av ulike kveldsarrangement vil elevane ha desse ekstra fridagane i vår: 

Elevane på små- og mellomtrinnet: 
Torsdag 2. juni (kort dag) etter den opne kvelden. 
Fredag 3. juni etter kveldsframsyningane på juleframsyninga.
Lærarane har planleggingsdag desse dagane. SFO-påmelding er på eige skriv. 

Elevane på ungdomstrinnet:
Fredag 10. juni frå klokka 11:30. Det er sett opp bussar heim til denne tida. 
Lærarane har planleggingsdag etter elevane har gått heim. 


Elevar frå 6. klasse i Fylkesfinalen i SMARTere Energi på VilVite.

Elevane på Natur, miljø og friluftsliv var på omvisning på Nasjonalt visninggssenter for laks på Marøy. På menyen stod oppdrettshistorie frå 60-talet og til i dag, tur med rib-båt og grilla laks. 

 


Alle heimar får i desse dagar heim pålogging til Foreldreundersøkinga.
For å få tilbakemelding på arbeidet vårt, ynskjer vi at de foreldre tar dykk tid til å vara på foreldreundersøkinga.
For meir informasjon frå skulen, klikk HER.
For å svara på undersøkinga, klikk HER

Den er heilt anonym og kan ikkje sporast attende til nokon. For at undersøkinga skal ha ein verdi for oss, treng vi likevel at så mange som råd svarar. Det skal i utgangspunktet vera eitt svar per elev, men der det er delte heimar kan føresette få ekstra brukarnamn ved å ta kontakt med kontoret. Svar så fort som råd, men innan utgangen av april. 


I vår vil vurderingane til utviklingssamtalane for 1. til 7. klasse vere tilgjengeleg for ditt/dine born gjennom det skuleadministrative programmet Visma Flyt Skole. Vurderingane vil vere tilgjengelege kort tid før utviklingssamtalane, og skulen forventar at føresette har lese vurderingane før dei kjem på samtale.

Mange nyttar allereie føresettpålogginga i Visma Flyt Skole for å halde seg orientert om fråvær og merknader for sitt/sine born. Det er den same innlogginga for å sjå vurderingane. Dei som tidlegare har aktivert brukarnamn kan framleis nytte dette til å logge inn. Alle andre føresette skal no logge inn gjennom ID-porten med mellom anna MinID eller BankID. Det er altså ikkje naudsynt å kontakte skulen dersom du manglar brukarnamn eller passord.

For å logge inn i Visma Flyt Skole går ein til denne nettadressa: https://skole.visma.com/meland
Vel fana «ID-porten» og følg instruksjonane for å logge inn der.
Dersom vurderingane ser litt «rotete» ut på skjermbiletet ditt, så trykk på knappen «skriv ut». Då vil det opna seg ei pdf-fil som er lettare å lesa. 


Småtrinnet og sfo har hatt eit flott karneval med mange fine figurar som deltok på kjekke aktivitetar. 

Rossland skule har no skifta til ei meir moderne nettsideløysing.