Meny
Velg seksjon Framside
Skintveitvegen 11 5917 Rossland Vis på kart
Telefon: 56 17 44 10 Send e-post til oss
Redaktør: Rektor
Gå til Its Learning

 I desse dagar startar det storarbeid i forhold til skifting av ventilasjonsanlegg i gymsal, garderobar og basseng. (siste oppdatering 17.11.16)

Parallelt med arbeidet med ventilasjon og anna teknikk, vil sjølve bassengrommet også bli pussa opp. Her på heimesida skal vi fortløpande leggja ut informasjon om konsekvensar arbeidet får for den daglege drifta vår på skulen. 

- 17/11 Varmtvatnet og ventilasjon og varme i garderobane og gymsalen er kopla til.

- 16/10 Bassenget er framleis ikkje i drift, og vil vera ute av drift til etter nyttår. 


Stor takk for flott innsats og presentasjonar ved årets "Ungdommens gjeldsrådgjeving" utført av 10. klasse ved Rossland skule.  

Juryen fekk utfordringa med å peike ut ein av presentasjonane som skulle få ei ekstra merksemd.  
I år fekk Andrine, Silje, Emma og Henrik prisen for sitt filmarbeid med fokus på konsekvensar av arbeidsløyse og gjeldsproblematikk innan ein familie. Godt jobba!  

Sølvi Knudsen og Helge Kvam
Jury


Her er årets BlimE bidrag frå Rossland Skule :) 

I 10 år har 10. klassingane på Rossland ungdomsskule og Meland ungdomsskule fått undervisning om økonomi og økonomistyring. 
Fredag var dei samla i Meland Aktiv for å oppsummera arbeidet med å presentera sine bidrag for kvarandre. 

Vi hjelper også i år med å dele ut og samle inn kassar til Romaniahjelpen.
Dette er eit frivillig arbeid frå dei involverte vaksne på skulen. Elevane har fått med seg informasjonsskriv heim. Det er viktig å lese dette nøye.
Viktige datoar er:
- Måndag 31.oktober: Infoskriv som ranselpost.
- Måndag 7.november: Utdeling av kartongar startar.
- Tysdag 15.november: Siste frist for innlevering av kartongar.

Vi har også lagt ut informasjonsskrivet i høgremenyen under "Informasjonsskriv"1. til 4. klasse har laga ein flott del av "Ullbyen" som er utstilt i Knarvik senter. Det er elevar frå heile distriktet som har laga element i ull som er sett saman til ei stor utstilling. 
Fleire bilete frå heile utstillinga finn du mellom anna i avisa Nordhordland

Årets redaksjon er godt i gang, me har elevar frå alle trinn på ungdomsskulen, og me skriv om det meste! Du finn avisa vår nedtrekksmenyen til høgre. Hugs å sjekke oss ut! Ny sesong av Skam er i gang. Me har all den infoen du treng!

Pizzasal startar opp igjen for mellom- og ungdomstrinnet fredag 9. september (20kr/stk).

Her er lista over kontaktlærarane på Rossland skule skuleåret 2016/2017. 
(Med atterhald om endringar ved spesielle hendingar i sommar)

1. klasse: Vibeke Blom
2. klasse: Marianne Sjo Rossland
3. klasse: Jan Martin Jansen
4. klasse: Vibecke Skarstein Samuelsen
5. klasse: Ann Kristin Fjeldberg
6. klasse: Christopher Røedvang
7. klasse: Rune Brekkhus
8. trinn: Borgfrid Raaen Ellingsen og Ingunn Sørli Verlo 
9. trinn: Iril Stensland og Mikal Lussand
10. trinn: Trine Rønn-Aar og Robert Blom


I vår vil vurderingane til utviklingssamtalane for 1. til 7. klasse vere tilgjengeleg for ditt/dine born gjennom det skuleadministrative programmet Visma Flyt Skole. Vurderingane vil vere tilgjengelege kort tid før utviklingssamtalane, og skulen forventar at føresette har lese vurderingane før dei kjem på samtale.

Mange nyttar allereie føresettpålogginga i Visma Flyt Skole for å halde seg orientert om fråvær og merknader for sitt/sine born. Det er den same innlogginga for å sjå vurderingane. Dei som tidlegare har aktivert brukarnamn kan framleis nytte dette til å logge inn. Alle andre føresette skal no logge inn gjennom ID-porten med mellom anna MinID eller BankID. Det er altså ikkje naudsynt å kontakte skulen dersom du manglar brukarnamn eller passord.

For å logge inn i Visma Flyt Skole går ein til denne nettadressa: https://skole.visma.com/meland
Vel fana «ID-porten» og følg instruksjonane for å logge inn der.
Dersom vurderingane ser litt «rotete» ut på skjermbiletet ditt, så trykk på knappen «skriv ut». Då vil det opna seg ei pdf-fil som er lettare å lesa.