Meny
Velg seksjon Framside
Skintveitvegen 11 5917 Rossland Vis på kart
Telefon: 56 17 44 10 Send e-post til oss
Redaktør: Rektor

Kontaktlærarar til klassane hausten 2019 vil verte slik.

1. klasse: Marianne Sjo Rossland
2. klasse: Jan Martin Kjetland Jansen 
3. klasse: Renate Eidsnes
4. klasse: Vibeke Tveita Blom 
5. klasse: Ann Kristin Fjeldberg 
6. klasse: Rune Brekkhus 
7. klasse Ingunn Sørli Verlo 
8. klasse Borgfrid Ellingsen, Gry Skretting Sandvoll og Marianne Steinsland 
9. klasse Iril Steinsland og Mikal Lussand 
10. klasse Trine Rønn-Aar og Robert Blom


Då er det tid for årets julegaveaksjon.

Viktige datoar er: 
Måndag 05.11 : Informasjonsskriv heim med elevane
Tysdag 6.11: Elevane får kassar med seg heim.
Måndag 12.11: Kassane må helst vere innlevert innan denne dagen. 
Midt i denne veka vert kassane henta.

Du kan sjå filmhelsing frå i fjor HER


Her er Rossland skule sitt bidrag til BlimE 2018.
Opne videoen i YouTube for betre oppløysing.


Her er dansen frå Sal og Scene. Opne den med YouTube for betre oppløysing

Les meir om beslutning og prosess i dette dokumentet.

For tilsette, føresette og elevar vil det verte ein overgang til nytt program, men kommunane i Nordhordland har saman valgt ei meir moderne og framtidsretta løysing. 


Ved Rossland skule er det svært få parkeringsplassar til føresette, gjestar og tilsette. Vi vil på det sterkaste oppmoda om at så mange elevar som råd går til skulen. 

For å ta i vare tryggleiken til elevane våre er det svært viktig at ingen køyrer opp til skulen mellom klokka 0830 og 0900, mellom 1230 og 1300 og mellom 1430 og 1500. I desse tidsromma er det stor trafikk med mjuke trafikantar som skal ferdast trygt på skulevegen. 

Det har no dessverre vorte enno dårlegare plass til bilar med føresette som hentar born ved busstoppane også. Det er ikkje høve til å "venteparkera" ved Trevaren (gamle Coop) lengre. Skulen vil ta kontakt med FAU for å drøfta mogelege løysingar for å gjere hente- og bringesituasjonen så trygg som råd for elevane våre.

Det beste tiltaket for å redusera tal bilar i området er uansett å la så mange born som råd gå eller sykla til skulen. 

På førehand takk for at de er forsiktige og merksame når de brukar bil på skulevegen til elevane våre. 


No vert meir og meir post frå kommunen og dermed også skulen sendt ut til dykkar digitale postkasse. For meir informasjon, sjå http://www.meland.kommune.no/digital-postkasse.392836.nn.html