Meny
Velg seksjon Framside
Skintveitvegen 11 5917 Rossland Vis på kart
Telefon: 56 17 44 10 Send e-post til oss
Redaktør: Rektor
Gå til Its Learning
Fredag 22. juni er det kort skuledag for alle elevane. Sjå vekeplanar for nærare informasjon for dykkar klasse. 

Presentasjonen frå foreldremøtet finn du her

Les meir om beslutning og prosess i dette dokumentet.

For tilsette, føresette og elevar vil det verte ein overgang til nytt program, men kommunane i Nordhordland har saman valgt ei meir moderne og framtidsretta løysing. 


Kjøttmeismamma har fått seks barn, og er travelt oppteken med mating! 

Elevar frå Natur og miljø-gruppa var ute ved Skjelanger fort og plukka  350-400  kilo boss i fjæra. 

Vi hadde ein flott tur over Krossane i Lindås kommune. Våre elevar tok turen saman som ei gruppe. Det er kjekt at elevane våre i 8. klasse får dette høvet til å bli betre kjende på ein annan arena. 


6. klasse har gjennomført Smart Camp med oppdrag frå NGIR.

Med øks, tau og garn fekk elevane på Natur, miljø og friluftsliv sett garn i Rylandstjønna. Isen var 15 cm og det var oppmerka eit område med kjegler midt på tjønna som alle måtte halde seg innafor. Fangst? Kor mange tippar du? 

Snøen kan nyttast til mykje.

Då er det tid for årets julegaveaksjon.

Viktige datoar er: 
Måndag 30.10 : Skriv heim med elevane
Onsdag 1.11: Elevane får kassar med seg heim.
Måndag 13.11: Kassane må helst vere innlevert innan denne dagen. 
Tysdag 14.11: Kassane vert henta.

Les meir i informasjonsskrivet her.


For elevane på 1. til 7. trinn er vurderingane til utviklingssamtalane tilgjenglege for gjennomlesing veka før samtalen, onsdag 25. oktober. For elevane på ungdomstrinnet er vurderingane tilgjengelege veka etterpå. 

Vi oppmodar dykk på det sterkaste til å logge dykk inn på https://skole.visma.com/meland for å lese gjennom. I denne portalen finn du også fråværet og ordens- og åtferdsmerknadane til dykkar barn.


1.-4.klasse har vore med på prosjektet Ullbyen, der temaet i år var "Sjø og land".
De kan sjå heile den flotte utstillinga i Knarvik senter fram til fredag 20.oktober.

9A deltok i vår i eit leseprosjekt i regi av biblioteka i Nordhordland, og var så heldige å bli trekt ut som vinnarar av bibliotekbesøk med pizzaservering og forfattarbesøk.


Elevane på Natur, miljø og friluftsliv var flinke og i godt humør under dugnad ved Mjåtveit rensedam. 

 Vi har både i vår og i haust blitt kontakta av foreldre om at  bussen frå Vestbygd, Holme, Hjertås og Fløksand er svært full. Elevar har måtte stå på bussen. Bussen som kjører til Beitingen, som er tom,  har kjørt forbi elevar på desse stoppa. Nobina har, etter å blitt kontakta av skulen, gjort om på rutene om morgonen.  Skulebussen som går til Beitingen vil, med stoppetid kl. 08.23 på Hjertås,  stoppe for å ta med elevar frå Hjertås.  

Ved Rossland skule er det svært få parkeringsplassar til føresette, gjestar og tilsette. Vi vil på det sterkaste oppmoda om at så mange elevar som råd går til skulen. 

For å ta i vare tryggleiken til elevane våre er det svært viktig at ingen køyrer opp til skulen mellom klokka 0830 og 0900, mellom 1230 og 1300 og mellom 1430 og 1500. I desse tidsromma er det stor trafikk med mjuke trafikantar som skal ferdast trygt på skulevegen. 

Det har no dessverre vorte enno dårlegare plass til bilar med føresette som hentar born ved busstoppane også. Det er ikkje høve til å "venteparkera" ved Trevaren (gamle Coop) lengre. Skulen vil ta kontakt med FAU for å drøfta mogelege løysingar for å gjere hente- og bringesituasjonen så trygg som råd for elevane våre.

Det beste tiltaket for å redusera tal bilar i området er uansett å la så mange born som råd gå eller sykla til skulen. 

På førehand takk for at de er forsiktige og merksame når de brukar bil på skulevegen til elevane våre. 


Skulen startar opp att etter sommaren torsdag 17. august klokka 09:00. Det er felles oppmøte i Amfiet. 
Små- og mellomtrinnet har kort dag til klokka 12:40 og ungdomstrinnet har skuledag til klokka 14:40

Det er SFO frå klokka 12:40 for dei borna som er påmeldte. 


Skulen har gått over til ei ny løysing for bestilling av skulemjølk. Det er de føresette som no administrerer skulemjølkordninga med bestilling og betaling direkte til Tine. Skulen leverer ut dei produkta de har bestilt. Skulen har valgt eit avgrensa produktsortiment (Det blir om lag som no)

De må registrere Dykk som kundar på www.skolelyst.no og bestilla, så er utleveringa klar for elevane til skulestart til hausten. 

De finn informasjonsskriv i høgremenyen under fana "Informasjonsskriv"


9.klasse ved Rossland skule har vennskapsklasse i Fergus Falls i Minnesota i USA.

No er byggjeperioden i bassenget ferdig, og om nokre dagar er det klart til at elevane igjen kan få symjeundervisning. Orføraren kom og kasta glans over seremonien. Vi vil gi ein stor takk til driftsavdelinga i kommunen for godt arbeid med renoveringa. Om litt så er det garderobane som står for tur. 
(Bilete: Anne Lise Nordpoll, Strilen)
Klikk her for å lesa artikkelen i avisa Strilen. (Abo)
Klikk her for å lesa artikkelen i avisa Nordhordland. (Abo)

Kartleggingsprøvar frå Utdanningsdirektoratet Frå Utdanningsdirektoratet får skulane i Noreg kvart år eit sett med kartleggingsprøvar i lesing, rekning, engelsk og digitale ferdigheiter for småskulesteget. Somme av prøvane er obligatoriske, nokre er frivillige for skulane. Rossland skule har vald å ha alle prøvane som obligatoriske

For å svare på undersøkinga trykk HER


Referata frå FAU-møta finn du på FAU si side under høgre nedtrekksmeny.