Meny
Velg seksjon Framside
Skintveitvegen 11 5917 Rossland Vis på kart
Telefon: 56 17 44 10 Send e-post til oss
Redaktør: Rektor
Gå til Its Learning

 I desse dagar startar det storarbeid i forhold til skifting av ventilasjonsanlegg i gymsal, garderobar og basseng. (siste oppdatering 19.10.16)

Parallelt med arbeidet med ventilasjon og anna teknikk, vil sjølve bassengrommet også bli pussa opp. Her på heimesida skal vi fortløpande leggja ut informasjon om konsekvensar arbeidet får for den daglege drifta vår på skulen. 

- 19/10 Varmtvatnet og ventilasjon i garderobane er stengt, det vert sett opp spritdispenser til håndhygiene på toaletter. 

- 16/10 Bassenget er framleis ikkje i drift, og vil vera ute av drift til etter nyttår. 

- 16/10 Sjølve gymsalen vert ikkje rørt av arbeidet, og det aller meste av planlagte aktivitetar der går som planlagt.

- 16/10 Ventilasjonen i gymsalen er no kopla ut. Det får ingen konsekvensar for den daglege bruken vår, men torsdag 20. oktober skal det gamle ventilasjonsanlegget frå gymsalen heisast ut av ei opning i taket, og det nye anlegget skal heisast på plass. Når dette skjer, er truleg gymsal og delar av grusbana avstengt. 

 


Årets redaksjon er godt i gang, me har elevar frå alle trinn på ungdomsskulen, og me skriv om det meste! Du finn avisa vår nedtrekksmenyen til høgre. Hugs å sjekke oss ut! Ny sesong av Skam er i gang. Me har all den infoen du treng!

Pizzasal startar opp igjen for mellom- og ungdomstrinnet fredag 9. september (20kr/stk).

Her er lista over kontaktlærarane på Rossland skule skuleåret 2016/2017. 
(Med atterhald om endringar ved spesielle hendingar i sommar)

1. klasse: Vibeke Blom
2. klasse: Marianne Sjo Rossland
3. klasse: Jan Martin Jansen
4. klasse: Vibecke Skarstein Samuelsen
5. klasse: Ann Kristin Fjeldberg
6. klasse: Christopher Røedvang
7. klasse: Rune Brekkhus
8. trinn: Borgfrid Raaen Ellingsen og Ingunn Sørli Verlo 
9. trinn: Iril Stensland og Mikal Lussand
10. trinn: Trine Rønn-Aar og Robert Blom


I vår vil vurderingane til utviklingssamtalane for 1. til 7. klasse vere tilgjengeleg for ditt/dine born gjennom det skuleadministrative programmet Visma Flyt Skole. Vurderingane vil vere tilgjengelege kort tid før utviklingssamtalane, og skulen forventar at føresette har lese vurderingane før dei kjem på samtale.

Mange nyttar allereie føresettpålogginga i Visma Flyt Skole for å halde seg orientert om fråvær og merknader for sitt/sine born. Det er den same innlogginga for å sjå vurderingane. Dei som tidlegare har aktivert brukarnamn kan framleis nytte dette til å logge inn. Alle andre føresette skal no logge inn gjennom ID-porten med mellom anna MinID eller BankID. Det er altså ikkje naudsynt å kontakte skulen dersom du manglar brukarnamn eller passord.

For å logge inn i Visma Flyt Skole går ein til denne nettadressa: https://skole.visma.com/meland
Vel fana «ID-porten» og følg instruksjonane for å logge inn der.
Dersom vurderingane ser litt «rotete» ut på skjermbiletet ditt, så trykk på knappen «skriv ut». Då vil det opna seg ei pdf-fil som er lettare å lesa.