topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 Innlogging for føresette til å sjå registrert fråvær og merknadar dette skuleåret.

 

 

 
 

Rossland skule

PIZZA-SAL
Publisert: 27-08-2015 skrive av: Øystein

Valfagsgruppa "produksjon av varer og tenester"
startar opp pizza-sal i veke 36,
det vil seie fredag 4. september. 

Tid og stad vert som før: 

  • 11:10-11:20: Sal til mellomtrinnet
  • 11:20-11:30: Sal til ungdomstrinnet

Velkomen til nytt skuleår
Publisert: 07.08.2015 skrive av: Hogne

picture
 

Vi ynskjer alle elevar hjarteleg velkomne til første skuledag 
Måndag 17. august klokka 0900.

Vi møter alle elevane i amfiet til felles samling.  

Skuledagen er ferdig 14:40 (til vanleg tid)

Vi ber om at føresette som føl elevar til skulen denne dagen parkerer ved Trevaren, ved eldrebustadane eller ved enden av fotballbana. Vi ber om at ingen stansar for å sleppe elevar av ved porten. 

Leikehyttene er opna!
Publisert: 22.06.2015 skrive av: Hogne

Leikehyttene FAU har laga til skulen er no opna for bruk

picture
 
picture
 


 

 

 

 

I samband med ei Zero-samling hadde vi ei høgtidleg opning av leikehyttene FAU har bygd til skulen. Elevane myldra opp i hyttene og uttrykte stor glede og takksemd for det nye aktivitetstilbodet. 

 
 
.