Meny
Velg seksjon Framside
Skintveitvegen 11 5917 Rossland Vis på kart
Telefon: 56 17 44 10 Send e-post til oss
                 HURRA FOR 17.MAI! SAMMEN TIL DOVRE FALLER!
Enig og tro til Dovre faller!

5. klasse ønskjer alle god 17. mai.

Alt blir bra

Velkommen tilbake 1.-4.trinn.

27.april opnar Rossland skule att for 1.-4.trinn.
Velkommen tilbake!

27.april byrjar 1.-4.trinn på skulen att. Vi planlegg for å gjere det tryggast mogleg for borna dykkar og for tilsette å vere på skulen. De får konkret informasjon så snart vi har det klart. Det kjem også eit skjema vi ønskjer de fyller ut med informasjon vi treng frå dykk (frist 20/4). 

Heimeskule fortset på 5.-10.trinn inntil vi får andre meldingar.
Viktig at heimane tar direkte kontakt med kontaktlærar (eller faglærar om det gjeldt konkret fag) dersom ein treng hjelp eller justering av læringsarbeid.

 


Standpunktkarakterane vert levert ut skriftleg til elevane 29.mai, klagefristen er sett 8.juni, (10 dagar).
Fag med standpunktkarakter er allle fag på 10.trinn, valfag 8.-10.tr, mat og hele 9.tr, kunst og handtverk 9.tr

Som de sikkert har fått med dykk, skal skulen opne for 1.-4.trinn + SFO 27.april.
Det praktiske kring dette, samt informasjon om smitteverntiltak, vil vi kome tilbake til etter påske. 

Tida etter påske ser pr i dag slik ut:
14.-24.april: heimeskule for 1.-10.trinn, vi fortset som no
F.o.m. 27.april: 1.-4.trinn+SFO tilbake på skulen
F.o.m. 27.april: 5.-10.trinn: heimeskule, vi fortset som no

Fortsatt GOD PÅSKE! 

Kjære alle elevar og føresette, det er gjort ein enorm innsats med skule rundt om kring i heimane desse vekene, tusen takk for alt det gode og viktige arbeidet! 


Treng du nokon å snakke med? 
Kontakt ein vaksen du stoler på eller ring 116 111.


Formålet med stengte skular er førebygging av smitte, svært viktig at alle avgrenser sin sosiale omgang. 


Regjeringa har bestemt at alle skular og barnehagar i Noreg skal halde stengt 13/3-26/3-20.
Skulen har sendt ut sms og e-post til alle foreldre som har registrert nr. og e-postadresse.
Vidare informasjon kjem ut på e-post og her på heimesida. 
Sjå informasjon til foreldre og føresette frå Alver kommunen i vedlegget til høgre under "Artikkel".

Rossland skule vert stengt 13/3- 26.03. Vi bed dykk følge med på nasjonale føringar og heimesida til skulen. Vi ber dykk logge inn på Visma Flyt Skole (https://skole.visma.com/alver/Pupil) og sjekke at du er registrert med rett e-postadresse. Det er denne adressa som vidare vert brukt for informasjon til føresette om læringssituasjon under stenging av skolen og anna ev info koronavirus. Kommunikasjon mellom lærarar og elevar skjer via Canvas el e-post.

NB! Utviklingssamtalane i veke 12 går ut. Alle lærarane har lagt ut informasjon om faga på skole.visma.com/alver. Dersom ein ynskjer ytterlegare kommentarar frå kontaktlærar kan ein ta kontakt på telefon eller e-post. 

Dersom omsorgsbehov, kontakt rektor på 95751327.

Venleg helsing Anita Skibenes, rektor Rossland skule.


I samband med verdas poesidag 21. mars inviterte Nynorsk kultursentrum til diktkonkurranse.Tema for diktkonkurransen var korona-pandemien, i vid forstand. Andreas vann 3.plass. 


Her kjem ei videohelsing frå ordføraren vår Sara Hamre Sekkingstad. MOT-til-å-glede-dagen er i dag!

Rossland skule er ein MOT-skule - og i dag gledar vi oss over å dele med andre!


Kvart år på seinhausten gjennomfører vi "Elevundersøkinga" på 5.-7. trinn. Denne undersøkinga er utarbeida av Utdanningsdirektoratet og er obligatorisk for kommunen å gjennomføre. 

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane. Data frå undersøkinga kan og blir brukte til forsking. Delar av resultata frå undersøkinga blir publiserte på www.skoleporten.udir.no.Elevundersøkinga er anonym. Resultata vil ikkje kunne bli knytt direkte til personar som har svart. Elevane får ein påloggingskode. Når undersøkinga blir avslutta, blir samanhengen mellom påloggingskoden og svaret broten. Difor er det svært vanskeleg å identifisere kven som har svart kva i undersøkinga. Det er innført eigne prikkereglar for å skjule resultat i rapporten som kjem ut etter at alle elevane har svart.

Dersom ein ønskjer meir informasjon, kan ein kontakte skulen. Ein finn og mykje informasjon på www.udir.no/undersokelser. Dersom ein har spørsmål om personvernet i undersøkinga, kan ein rette desse til personvernombodet i Utdanningsdirektoratet på e-post: personvernombud@udir.no. Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratet si behandling av personopplysningar i samband med Elevundersøkinga skal rettast til Datatilsynet. Ein finn meir informasjon på nettsidene til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jegklage-til-datatilsynet/


Trygg Trafikk arrangerer kvart år "refleksdagen". I år valgte TSU (Trafikkfagleg samarbeidsutval som består av Politi, Brannvern, Helse og Trygg Trafikk) å markere denne dagen på Rossland skule og på Radøy ungdomskule. På Rossland skule var også ordførar Øyvind Oddekalv med og kasta glans over arrangementet. TSU inspiserte trafikkløysinga ved busshaldeplassen vår, og såg spesielt på eventuelle konfliktar mellom mjuke og harde trafikantar. 

Vi fekk gode tilbakemeldingar på vårt fokus på trafikktryggleik. (reportasje i avisa Strilen, dessverre bak betalingsmur).

Når det ringte inn til første time, samla vi alle elevane i amfiet, og ordførar, politi og Trygg trafikk hadde ein appell til alle om bruk av refleks. Dei yngste elevane våre hadde allereie på seg refleksvest. Alle elevane på skulen fekk seinare utlevert kvart sitt refleksband, designa i år av Therese Johaug. Vi håper at vi går inn i haust- og vintermørkret godt synlege frå bilane langs vegen.

(Bilete Kjell Arne Steinsvik/Strilen)


Super innsats på filming av BlimE-dansen i dag. Trykk "les meir" for å sjå heile dansen!

Onsdag 21.08 gjekk mellomtrinnet den årlege Eldsfjellsturen.

Første skuledagen i det nye skuledagen er torsdag 15. august. 

Vi samlast klokka 09.00 i amfiet, der rektor vil ynskja velkommen. Deretter går klassane med lærarane sine til klasseromma. 

Ingen treng busskort til skulen denne dagen. Dei som har rett på det får utdelt busskort på skulen. 


Velkommen til foreldremøte om MOT.

Rossland skule skal no bli ein MOT-skule. På vegen vil vi ha med alle føresette og lag- og organisajonar. 
Vel møt til foreldremøte tysdag 13. august klokka 18.00 til 20.00
Foreldremøtet er ope for alle, så ta gjerne med nokon. Håper så mange som råd kan stille. 

Les heile innkallinga https://bit.ly/2yTetpl