Meny
Velg seksjon Framside
Skintveitvegen 11 5917 Rossland Vis på kart
Telefon: 56 17 44 10 Send e-post til oss
Redaktør: Rektor
Super innsats på filming av BlimE-dansen i dag. Trykk "les meir" for å sjå heile dansen!

Onsdag 21.08 gjekk mellomtrinnet den årlege Eldsfjellsturen.

Første skuledagen i det nye skuledagen er torsdag 15. august. 

Vi samlast klokka 09.00 i amfiet, der rektor vil ynskja velkommen. Deretter går klassane med lærarane sine til klasseromma. 

Ingen treng busskort til skulen denne dagen. Dei som har rett på det får utdelt busskort på skulen. 


Velkommen til foreldremøte om MOT.

Rossland skule skal no bli ein MOT-skule. På vegen vil vi ha med alle føresette og lag- og organisajonar. 
Vel møt til foreldremøte tysdag 13. august klokka 18.00 til 20.00
Foreldremøtet er ope for alle, så ta gjerne med nokon. Håper så mange som råd kan stille. 

Les heile innkallinga https://bit.ly/2yTetpl 


Kontaktlærarar til klassane hausten 2019 vil verte slik.

1. klasse: Marianne Sjo Rossland
2. klasse: Jan Martin Kjetland Jansen 
3. klasse: Renate Eidsnes
4. klasse: Vibeke Tveita Blom 
5. klasse: Ann Kristin Fjeldberg 
6. klasse: Rune Brekkhus 
7. klasse Ingunn Sørli Verlo 
8. klasse Borgfrid Ellingsen, Gry Skretting Sandvoll og Marianne Steinsland 
9. klasse Iril Stensland og Mikal Lussand 
10. klasse Trine Rønn-Aar og Robert Blom


Ved Rossland skule er det svært få parkeringsplassar til føresette, gjestar og tilsette. Vi vil på det sterkaste oppmoda om at så mange elevar som råd går til skulen. 

For å ta i vare tryggleiken til elevane våre er det svært viktig at ingen køyrer opp til skulen mellom klokka 0830 og 0900, mellom 1230 og 1300 og mellom 1430 og 1500. I desse tidsromma er det stor trafikk med mjuke trafikantar som skal ferdast trygt på skulevegen. 

Det har no dessverre vorte enno dårlegare plass til bilar med føresette som hentar born ved busstoppane også. Det er ikkje høve til å "venteparkera" ved Trevaren (gamle Coop) lengre. Skulen vil ta kontakt med FAU for å drøfta mogelege løysingar for å gjere hente- og bringesituasjonen så trygg som råd for elevane våre.

Det beste tiltaket for å redusera tal bilar i området er uansett å la så mange born som råd gå eller sykla til skulen. 

På førehand takk for at de er forsiktige og merksame når de brukar bil på skulevegen til elevane våre. 


No vert meir og meir post frå kommunen og dermed også skulen sendt ut til dykkar digitale postkasse. For meir informasjon, sjå http://www.meland.kommune.no/digital-postkasse.392836.nn.html