Meny
Velg seksjon Framside
Skintveitvegen 11 5917 Rossland Vis på kart
Telefon: 56 17 44 10 Send e-post til oss
Elektroniske søknadsskjema

Her er dei elektroniske søknadane de kan fylla ut til skulen. Informasjonen de gir i dei elektroniske søknadane vert sendt rett til skulen, og handsama så fort som råd:

Søknad om-/ endring av-/ oppseiing av sfo-plass 
Her er lenkje til Alver kommune sitt søknadskjema.

Søknad om permisjon frå undervisninga (frå og med ein skuledag til og med to samanhengande veker)
(Her er lovgrunnlaget til å kunna gi elevar permisjon frå undervisninga)
(Her er forskrifta til skjuling av fråvær frå vitnemålet)