Meny
Velg seksjon Framside
Skintveitvegen 11 5917 Rossland Vis på kart
Telefon: 56 17 44 10 Send e-post til oss
Elektroniske søknadsskjema

Her er dei elektroniske søknadane de kan fylla ut til skulen. Informasjonen de gir i dei elektroniske søknadane vert sendt rett til skulen, og handsama så fort som råd:

Søknad om-/ endring av-/ oppseiing av sfo-plass 
(Her er lenkje til Meland kommune sin informasjon om sfo)

Søknad om permisjon frå undervisninga (frå og med ein skuledag til og med to samanhengande veker)
(Her er lovgrunnlaget til å kunna gi elevar permisjon frå undervisninga)
(Her er forskrifta til skjuling av fråvær frå vitnemålet)