topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 

Sand skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8A  8B  9A  9B  10A  10B  

Planleggingsdag
Publisert: 19.01.2015

Måndag 26. januar er planleggingsdag,
alle elevane er fri.
SFO er stengt denne dagen.

Råd frå helsesøster
Publisert: 15.01.2015

Nå i vinter har både elevar og vaksne fått merka omgangssykja. Helsesøster peikar særleg på at det er viktig å vaska hendene godt for å unngå smittespreiing. I brevet i margen finn du gode råd, også om kor lenge du skal vera heime om du vert smitta.

 

Telefon til skulen
Publisert: 02-09-2014

Skulen sitt hovudnummer er framleis 52 79 08 00.

Om ein ikkje lukkast med å få svar på dette nummeret, kan ein ringja
48 89 59 31 i staden for. Her kan de og skriva ei melding om evt fråver, eller andre beskjedar.

SFO sitt mobilnummer er 48 86 99 41. Det er fint om føresette nyttar denne telefonen på same måte for beskjedar som gjeld SFO.

 
 
.