Meny
Velg seksjon Framside
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Rygjatunvegen 2 4230 SAND Vis på kart
Telefon: 52 79 08 00 Send e-post til oss
Redaktør: Svein Carlos Gjil
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Med 41 poeng knuste Sindre Vik, Lars Herabakka og Andreas Smedsrud i 8A all motstand i den innleiande runden av årets Ryfylkequiz. Nå siktar dei mot siger i finalen i Sauda.

I dag, onsdag 29. mars, var mellomtrinnet på skitur i Breiastølsdalen. Det var ein livleg og optimistisk gjeng som tok skia på. Fleire av elevane hadde ikkje gått på ski før, så det var imponerande å sjå dei smilte og lo innover dalen. På leirplassen laga me bål, åt god mat og rann på ski. Synd slike dagar går alt for fort. Tusen takk for turen, håpar ikkje det blir lenge til neste gong 😉

Guttorm Helgøy kjem igjen til Sand skule torsdag 23. mars. Helgøy er ein del av rettleiarteamet i Fjell kommune. Dei jobbar mellom anna med elevar med åtferdsproblem, skulevegring og elevar som slit med utfordringar knytt til klassemiljøet og som treng ekstra oppfølging. Skulen ønskjer å bruka Helgøy som ressursperson denne dagane, der me set fokus på elevmiljøet vårt. Han vil mellom anna vera til stades blant elevane når timeplanen hans gir rom for det.      

I samband med 100-årsjubileumet til Suldal elverk i haust, vart ungdomsskulen utfordra på å arrangera ein energikamp. Det var innleiande rundar på Sand skule, medan finalen stod på sjølve jubileumsdagen. Det var god innsats frå både elevar og tilsette ved skulen for å få dette til. Som ein takk har Suldal elverk gjeve pengar til å kjøpa inn tre fotballbord. Desse står no i fellesarealet på ungdomsskulen og er flittig nytta av elevane.

På fredag var Oddgeir Tengesdal frå elverket innom for å vera med på ei offisiell opning. Elise Kvilhaug frå 10A heldt ein takketale på vegner av elevane, og Oddgeir for elverket. Så vart det kamp mellom elevar og vaksne, ein kamp dei vaksne nok helst vil gløyma resultatet av.

Takk til alle saman for innsats og gåve!