topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 

Sand skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8A  8B  9A  9B  10A  10B  

OPPSTART ETTER SOMMARFERIEN!
Publisert: 26.06.2014

Skulestart for alle elevane torsdag 14. august kl. 09.05.
SFO er stengt planleggingsdagane 11., 12. og 13. august.


Det er slutt på gratis skulefrukt til elevane frå nå, dette fordi regjeringa har kutta finansieringa av denne ordninga. Me oppmodar likevel foreldre / føresette til å senda frukt med eleven kvar dag.  

GOD SOMMAR!

Kontaktlærarar skuleåret 2014/2015
Publisert: 26.06.2014

1. klasse: Britt-Elin Håranes / Ingvild Skjelbreid Førland 
2. klasse: Sissel Tollaksen / Maj-Britt Bjørke
3. klasse: Bente Stakkestad / Trude Myhr Åmås
4. klasse: Astrid Nygård / Marta Bakka Lunde
5. klasse: Siv Åse Hoftun / Marit J. Eriksen
6. klasse: Hege Hiim Steine / Anne Mo
7. klasse: Tone Mari Sand / Andreas Åmås
   
8A: Ole Jørgen Nøstbakken / Sveinung Nessa
8B: Jane Hiim Foss / Jon Bråtveit
9A: Terje Bråtveit / Berit T. Nerheim
9B: Jan Arne Sjøholt / Silje Granli Marvik
10A: Tone Obrestad / Eskil Nerheim
10B: Ingrid Nafstad Lyftingsmo / Trine Lunde

Påmelding til abonnementsordninga for skulemjølk skuleåret 2014/15
Publisert: 10.06.2014

Føresette tingar og betalar skulemjølka direkte til TINE
www.skolemelk.no


De kan velja mellom:
TineMelk Lett
Ekstra Lettmelk Kakao
TineMelk Laktosefri

Melding frå Kolumbus
Publisert: 13.06.2014

fileicon 
ta vare p kortet ditt.pdf

Her ligg ei melding frå Kolumbus om at elevar som har rett til fri skuleskyss må ta vare på skulekortet sitt gjennom sommaren.

Laserlys
Publisert: 10.06.2014

Me åtvarar mot bruk av laserlys

Sjå link: http://www.nrpa.no/dav/b62f038710.pdf

 

 
 
.