Meny
Velg seksjon 9. trinn a
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Rygjatunvegen 2 4230 SAND Vis på kart
Telefon: 52 79 08 00 Send e-post til oss
Redaktør: Jorunn Hoås
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Frå og med i morgon er det trivselen og GLEDINGA som skal ha fokus på Sand skule, -då startar me nemleg opp på Trivselsveka 2019. Komiteen har laga til eit flott program!

Elevane har allereie starta opp med å gje sine bidrag til kva dei legg i ordet GLEDING. Orda er samla i ordskya som de kan sjå i artikkelbiletet ovanfor.  Gjennom heile denne veka håpar me at alle elevar og tilsette skal oppleva å bli gleda på ein eller annan måte. 


Alle nasjonale prøvar for 5., 8. Og 9. Klasse skal gjennomførast i løpet av september (veke 36-39).

Føremålet med nasjonale prøvar er å gje skulen kunnskap om elevane sine dugleikar i lesing, rekning og engelsk. Informasjon frå prøvane skal danna grunnlaget for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skulesystemet.

Lærarane skal bruka resultata for å følgja opp elevane sine og i arbeidet med undervegsvurdering og tilpassa opplæring.

Nasjonale prøvar gir informasjon om elevar på alle nivå. Derfor har prøvane både lette og vanskelige oppgåver. Det er veldig få elevar som får alt rett på prøvane, nokre får ingen. Det er fordi ein må ha nokre skikkelige vanskelege oppgåver som dei aller beste kan bryna seg på. 

Prøvane er elektroniske, og dei består av ulike tekstar, bilete og oppgåver med spørsmål. På opne oppgåver skal elevane svara med eigne ord eller med tal, medan på fleirvalsoppgåver skal elevane velja eitt av fleire svaralternativ. 

Resultata frå dei nasjonale prøvane gir eit avgrensa bilete av dei dugleikane og den kompetansen som elevane har. Ein må alltid sjå resultata i samanheng med annan relevant informasjon ein har om skulen, kommunen og elevane. 

Datoar for nasjonale prøvar på Sand skule er:

5. Klasse:

17.september: Engelsk

19.september: Lesing

25. September: Rekning

8 a og b:

Lesing: 16.september (8b),  20.september (8a)

Rekning: 19.september (8a og b)

Engelsk: 18. September (8a) 20.september (8b)

 

9 a og b (skal ikkje ha prøvar i engelsk):

Lesing: 24.september (9a), 19.september (9b)

Rekning: 17.september (9b), 24.september (9a)

 

 


Her er resultatet frå skulevalet på ungdomstrinnet!


Ungdomsskulen hadde denne veka besøk av Sør-Vest politidistrikt og politibetjent Vebjørn.

Internett gir oss fantastisk høve til å utveksla informasjon, læra og ha det kjekt. Gjennom sosiale media held ein òg kontakt med venner og kjende. Me som er vaksne har eit ansvar for å gjera kvardagen på nett tryggast mogleg. Gjennom økta med Vebjørn fekk elevane mange gode råd og køyrereglar om det å vera på rett.

Når ein er på nett er det du som har ansvar for det DU deler med andre. Mobbing på nett  er like alvorleg som ansikt mot ansikt. Gode haldningar som å våga stå opp for andre, om det å våga å gi beskjed til ein vaksen og det å rett og slett våga å seia nei, er viktig bodskap til alle!