Meny
Velg seksjon Framside
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Rygjatunvegen 2 4230 SAND Vis på kart
Telefon: 52 79 08 00 Send e-post til oss
Redaktør: Jorunn Hoås
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skulefritidsordning (SFO)

Opningstid: 07:30 - 16:30 

Alle som har fått SFO-plass har denne til hen går ut av 4. klasse, dersom det ikkje blir søkt om endring eller plassen blir sagt opp skriftleg. 

Tilfeldige skuledagar kan kjøpast (dersom ein har SFO) for 150 kr pr. dag dersom det er plass, t.d. dersom ein har SFO 1 og vil ha SFO 2 ein dag.  Dersom ein har SFO kan ein kjøpa tilfeldige heile dagar for 450 kr pr. dag dersom det er plass (t.d. når det er ferie). Det blir ikkje gitt søskenmoderasjon på tilfeldige dagar. Det er ikkje høve til å overføra ubrukte "timar" frå ein dag eller veke til ein anna veke.

Betaling 10 månadar (ikkje betaling i juli, og halv betaling i juni og august) 

SFO 1 er kort dag

SFO 2 er lang dag 

 

§6 PLASSTYPE, FORELDREBETALING OG FAKTURERING (kopi vedtekter)

 Kommunestyret fastset satsar for foreldrebetaling i SFO. Prisen for tilbodet i eitt år vert fordelt på 10 månader. SFO er stengt i fire veker om sommaren.                           Ein kan velja mellom følgjande plasstypar:

SFO 1 - 07.30-skulestart + skuleslutt til 15.00         

SFO 2 - 07.30-skulestart +Skuleslutt til 16.30 

SFO 4 - Feriepakke 1 – full ferie (stengt i juli) 

SFO 5 - Feriepakke 2 – ferie tre veker (valfrie heile veker)

 

Prisar

SFO 1 Kort dag 1190,-

SFO 1 + SFO 4 Kortdag + full ferie 1680,-

SFO 1 + SFO 5 Kort dag + tre vekersferie 1540,-

 

SFO 2 Felles for alle skular  kl. 07. 30-16.30

SFO 2 Lang dag 2250,-

SFO 2 + SFO 4 Lang dag + full ferie 2740,-

SFO 2 + SFO 5 Lang dag + tre vekersferie 2600,-

 

Tilpassa pakke (lokal tilpassing)

SFO 1 07:30-15:00

SFO 1 08:00-15:30