Meny
Velg seksjon Framside
Fiskåvegen 987 4120 Tau
Telefon: 51742800/92054051 Send e-post til oss
Redaktør: Gunn Marte Bull, verksemdsleiar
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Om oss

Nordre Strand oppvekstsenter ligg på Fiskå i Strand kommune. Her finn du skulen og Eikehaugen barnehage vegg i vegg. Senteret ligg i naturskjønne omgivelsar, og området inviterer til mange ulike aktivitetar både i opningstida vår, og på ettermiddagstid.

Skule- og barnehageåret 2018/2019, har me 74 elevar fordelt på 6 grupper på skulen, og ca 15 barn nyttar SFO tilbodet. I barnehagen har me 33 heile plassar fordelt på to avdelingar.

Vår visjon er at me ønskjer å gje elevane våre gode faglege kunnskapar og god sosial kompetanse slik at dei kan meistra livet sitt no og i framtida. I samarbeid med heimane vil me arbeida for at våre elevar skal bli meistringsdyktige for neste trinn i utdanninga både fagleg og personleg. Dei skal ha tru på ei god framtid for seg sjølve og for lokalmiljøet sitt.

Me har eit godt samarbeid med kulturskulen i Strand. Her hjå oss får kulturskuleelevane undervisninga si i skuletida. Dessutan har kulturskulen barneteater her ein ettermiddag i veka, rett etter skuletid. Kulturskuleelevane og barneteateret opptrer på skulen sine avslutningar før jul og før sommarferien.

Skulen har helessystertenesta innom kvar måndag frå kl 8.30 - 13.30. Då har helsesystera det ho kallar "Opa dør". Elevar som vil prate med henne er alltid velkomne!