Meny
Velg seksjon Framside
Fiskåvegen 987 4120 Tau
Telefon: 51742800/92054051 Send e-post til oss
Redaktør: Gunn Marte Bull, verksemdsleiar
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Viktige paragrafar i Opplæringslova

I Opplæringslova, kan du finna meir om desse viktige paragrafane:

  • Rett til gratis grunnskuleopplæring, § 2-15
  • Om faget Religion, livssyn og etikk (RLE), § 2 - 4
  • Om rett til fritak frå aktivitetar mm i opplæringa, § 2 - 3a
  • Om rett til særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring, § 2 - 8
  • Om rett til spesialundervisning, § 5 - 1
  • Om reklameforbudet, § 9 - 6
  • Om skuleskyss, § 7 - 1
  • Om permisjon frå den pliktige opplæringa, inntil 2 veker § 2 - 11
  • Om elevane sitt skulemiljø, § 9a
  • Om ordensreglar, § 2 - 9

Følgjer du denne lenka finn du informasjon frå Fylkesmannen i Rogaland om nye reglar for elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø.

https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Prosjekt/Trygt-og-godt-skolemiljo/