Meny
Velg seksjon Eikehaugen barnehage
Fiskåvegen 987 4120 Tau
Telefon: 51742800/92054051 Send e-post til oss
Redaktør: Gunn Marte Bull, verksemdsleiar
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Parker bilen på parkeringsplassen og skru tenninga av. I skulegården er det forbode å køyre inn, så ver venleg og vis omsyn til dine eigne og andre sine born. I forbindelse med henting ser me stundom barn og elevar som spring mellom bilane og bussane når dei skal møte dykk som ventar på dei i bilane. Fint om de kan ta ein prat om korleis ein tryggast ferdast i dette området på tidspunkt med stor trafikk. Me skal sjølvsagt også prate med elevane om dette på skulen. Me har ingen born å miste, og vil difor ta trafikktryggleiken til barnehageborna og elevane våre på alvor!

Me vil ønska alle nye og "gamle" barn og elevar velkommen til oppstart i neste veke! Første skuledag startar me opp torsdag 17. august kl 9:00.

Det er lurt å bestilla skulemelk og skulefrukt no, så får elevane første bestilling alt ved skulestart. På kvitteringa du får når du bestiller står det dato for første dag bestillinga er gjeldande frå.

skolelyst.no

skolefrukt.no


Me på NSO var også med på den store ryddedugnaden i går. Naturstien, langs vegen opp til Tangen og området rundt skulen ned mot Fiskåkrysset vart rydda. NRK Rogaland ringte oss på onsdag og ønskte oss lukka til, og dei har fått tilsendt eit par bilete frå gårsdagen.