Meny
Velg seksjon Eikehaugen barnehage
Fiskåvegen 987 4120 Tau
Telefon: 51742800/92054051 Send e-post til oss
Redaktør: Gunn Marte Bull, verksemdsleiar
Gå til Its Learning
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Leseveke på Liten avdeling

Litt fra leseuka på stor avdeling.

Nye innskrivingsrutinar for dei som skal byrje i 1. klasse i Strandaskolen (Nordre Strand oppvekstsenter, Tau skole og Resahaugen skole) august 2018

Kven skal meldast inn? For skuleåret 2018-2019 gjeld følgande:

Barn som er født i 2012 skal byrje på 1. trinn skuleåret 2018-2019. Barn som fekk utsett skulestart hausten 2017 (født 2011). Det blir sendt ut eit brev frå Strand kommune via "SvarUt" 14. november. I dette brevet får du informasjon om korleis du melder inn ditt barn, og om korleis du eventuelt kan få hjelp til dette. Innmeldinga vil skje digitalt og må utførast i perioden 14. - 28. november 2017.

Lenke til oppvekstportalen finn du til høgre på sida, under kommunevåpenet.