Meny
Velg seksjon Barnehagen
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Håvard Østhus
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Hilde Folkvord Juul har takka ja til å bli ny rektor/styrar ved Fogn oppvekstsenter frå og med 1. august 2019! Ho overtek også noverande rektor si rolle som virksomhetsleiar for oppvekstsentera i Finnøy kommune. 

Sjølv om Hilde ikkje byrjar formelt i stillinga før 1. august, kjem ho til å ha nokre dagar med overlapping saman med noverande rektor i juni, slik at overgangen blir så god som mogeleg. 

Vi ynskjer Hilde velkommen inn i kollegiet, og gler oss til at ho skal byrje å arbeide her på Fogn!


Temaet for barnehagedagen 2019 var "Jeg lurer på" og i barnehagen på Fogn har dei i det siste lurt mykje på ting som handlar om is. Korleis kjennes isen ut? Kva skjer når vi knuser den? Korleis er det å bada i is? Kva skjer når vi har salt på isen? Og kva med konditorfarge? Kan vi frysa leiker ner i isen? 

På barnehagedagen fekk foreldre, søsken og tilsette ved oppvekstsenteret sjå kva barnehagen har holdt på med i vinter, gjennom innlegg og film frå Elin, medan dei fekk spise kake, drikke champagnesaft i stettglass, og ikkje minst sjå på mange flotte isskulpturar som var sett fram. Sjå både filmen som Elin hadde laga til, og bilete frå den kjekke festen, ved å klikka "les meir".


Denne veka har vi hatt ekstra god hjelp i barnehagen! Frida og Ragnhild, som går i 9. klasse ved Finnøy Sentralskule, har nemlig hatt arbeidsveke hjå oss.

Dei har møtt opp blide og presise kvar morgon, og gjort ein kjempejobb gjennom 7,5 timar kvar einaste dag!

Tusen takk for hjelpa jenter, så håper vi at de no har fått enno meir innsikt i korleis det er å jobba i ein barnehage!


Den årlege barnehagen er rett rundt hjørnet, og i år fell den på tysdag 12.mars. Temaet for årets barnehagedag er "Jeg lurer på..», og vi kjem til å ha fokus på dette når vi inviterer foreldrene på besøk i barnehagen klokka 15.00 denne dagen!

Vi kjem til å vise film, og Elin vil fortelje om den spennende prosessen med utforskning og undring over temaet- is. Det vert også noko å bita i :)

Foreldre (og besteforeldre..) er velkomne til å bli med og markera barnehagedagen saman med oss i barnehagen, tysdag 12.mars klokka 15.00!


 Barnehagedagen 2019: «Jeg lurer på ...»12. mars arrangeres Barnehagedagen 2019. Dagen markeres over hele landet for å synliggjøre kvaliteten i norske barnehager. Under slagordet: «Jeg lurer på ...» vil Barnehagedagen 2019 vies til å synliggjøre hvordan barnehagene jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet.Lek – undring - utforskingVed å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske lærer barna om verden rundt seg. Gjennom lek, undring, utforsking og skapende aktiviteter skal barna utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike områder. For å lykkes med det må de ansatte bruke varierte arbeidsmåter, og ta utgangspunkt i barnets og barnegruppens behov. Det må gis plass og rom til barns nysgjerrighet, og ansatte må klare å fange opp barns ulike signaler og stimulere til undring og utforskning, skape engasjement, interesse og motivasjon til nye erfaringer, kunnskaper og opplevelser. Barnehagen skal være bevisst på barns ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning. Barnehagen skal også legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene.En god anledning til å vise fram hvorfor barnehagen er viktigBarnehager og kommuner står fritt til å velge aktiviteter på Barnehagedagen. Denne dagen byr på et mangfold av aktiviteter landet rundt. Vi håper dere benytter muligheten den 12. mars til å vise fram hvordan akkurat dere arbeider for å ivareta og stimulere barns nysgjerrighet i deres barnehage.Spre kunnskap!Det er fremdeles for dårlig kjennskap til innholdet i det pedagogiske arbeidet i barnehagene, både blant politikere, foreldre og andre. Sammen må vi ta ansvar for å vise fram hvilken betydning barnehagen har for barn, og kvaliteten som legges ned i arbeidet i barnehagene.

lykke til med årets barnehagedag! Med hilsen Arbeidsgruppa for Barnehagedagenutdanningsforbundet.no fagforbundet.no fubhg.no