Meny
Velg seksjon Barnehagen
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Håvard Østhus
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi har akkurat starta 2019, og søknadsfristen for nye barnehage- og SFO-plassar frå hausten (15. august) nærmar seg. Dersom barnet ditt alt går i barnehagen, og skal halde fram som før, treng de altså ikkje gjere noko. Men dersom det er snakk om eit nytt barn som vil ha ein ny barnehage- eller SFO-plass, så må dette søkjast om innan 1. februar 2019. Søknadsskjema finn de ved å klikka HER. De skal også nytte linken dersom de t.d. ynskjer å gå frå 4 til 5 barnehagedagar frå hausten av.

Så må det nemnast at vi ikkje har hatt eigen SFO på Fogn dei siste åra. Dette fordi vi har ein kommunal regel som seier at dersom det er færre enn 5 born på SFO, så vil tilbodet bli gitt i barnehagen. Det er altså aktuelt at dei som søkjer om SFO-plass får tilbod om opphaldstid i barnehagen etter skuleslutt dei ulike dagane.


Oppvekstsenteret hadde sin julefest på tysdag, skulen sin siste dag på onsdag og barnehagen har sin siste dag før juleferien på fredag denne veka. Julefesten vart som vanleg minnerik og kjekk, og de kan sjå fleire bilete og lese meir om festen i Kristian si sak på fogn.org ved å klikke HER. 

Takk for ein flott haust, til både born, føresette, tilsette og andre som har med oppvekstsenteret å gjere! No har vi juleferie fram til torsdag 3. januar, som er første skule- og barnehagedag etter jul.

God juleferie!


Her er bilder fra juleforberedelser og julekos. 

God jul og godt nytt år ønskes fra oss i barnehagen. 


Velkommen til julefest i gymsalen tysdag 18. desember klokka 18.00! 

På festen blir det skodespel, innskriving av nye elevar, song/musikkinnslag, vi går rundt juletreet, og mykje meir! Det vert som vanleg ein matpause midt i festen. Folk tek med mat og drikke sjølv, anten det er julekaker, rundstykker, salat eller heilt andre ting!

Velkommen til ein kveld med store mengder julestemning!


På onsdag 12. desember er barnehagebarn, foreldre, søsken og besteforeldre velkommen på julefrokost i barnehagen fra klokka 07.30-09.00! Det er ein "fleksi" frokost der folk kan koma og gå som dei vil, så her blir det ikkje noko stort "program", utanom god mat, god stemning og god "drøs"! 

Vi håper at så mange som mogleg blir med!

Velkommen!