Meny
Velg seksjon Barnehagen
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Onsdag 19 februar arrangerer barnehagen karneval. 1.-2. klasse blir med oss.Det blir pinjata, godteri, fest og god stemning hele dagen. I forkant av karnevalet har vi barnemøter. På barnemøtene planlegger vi hvordan karnevalet skal være. Barna og voksne kommer med forslag så har vi avstemning på beslutninger. Dette opplegget har vi for å sikre barns medvirkning i planleggingsfasen av karnevalet. Barnehageloven sier: «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet»( lov om barnehager)

Skolefritidsordninga (SFO) er eit tilbod til elevar etter at vanleg skoledag er slutt.

SFO-tilbodet gjeld for alle elevar på 1.-4. trinn. Frå og med skoleåret 2020-2021 vil SFO vere gratis for elevar på 1. trinn. Du må likevel melde på eleven gjennom det ordinære skjemaet. 

Her finn du informasjon om pris for plass i SFO og her kan du søkje om plass eller seie opp plassen: https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/sfo---skolefritidsordningen/ 


Ønsker du å søke barnehageplass frå hausten av? Søknadsfristen er 1. mars.

Følg lenka her for å søkje plass:  https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/sok-barnehage/ Denne lenka skal du også nytte dersom du ønsker å bytte barnehageplass. 

Søknadar som alt ligg inne på venteliste, blir ikkje sletta men søknadane må stadfestast/oppdaterast. Dei det gjeld vil få ei melding om dette frå kommuneadministrasjonen. 


Barnehagen har laget samiske flagg som vi pyntet avdelingen med og lært om symbolene i flagget. Vi har sett på samiske sagn illustrert gjennom tegnefilmer. Joik ble etter hvert populært blant barna. Barna har fått sett og lært om den samiske klesdrakten og lært litt om den samiske kulturen, mat og språk.

Selve nasjonaldagen startet barnehagen og 1-4 klasse samlet . De fikk være sammen og leke før vi gikk i gymsalen og hadde en felles samling der vi startet med samefolkets sang, deretter litt fakta om hvorfor vi feirer samisk nasjonaldag, flagget og klesdrakt. Vi så « Den magiske tiden» som er et eventyr/sagn om reinsdyr. Alle avsluttet med joiken samiid ædnan. 
Etterpå gikk vi ut i skogen der vi hadde satt opp lavo og bålpanne. Det var mulighet for spikkekurs og lassokasting. Bidos og samisk brød ble servert til middag. Barna likte maten kjempegodt. Alle fikk høre 4 samiske sagn- Hvordan myggen slapp ut i verden, reven og kråka, Stalin og kauras og nordlyset. Etterpå var det mer lek, spikking, joik og lassokasting. Tusen takk for en kjempekjekk dag!!


Samene er Norges urbefolkning og barnehagen vil derfor markere nasjonaldagen til samene Torsdag 6 februar sammen med 1-4 klasse. Vi ønsker at barna skal få kjennskap til samisk fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv. Barnehagen setter opp lavo i skogen. I lavoen har vi samling med blant annet joik, samisk eventyr og sagn. Vi lager middag ute. Barna får smake på reinsdyrkjøtt og samisk brød. Vi øver oss på å kaste lasso, kanskje fanger vi noen reinsdyr:)