Meny
Velg seksjon 5.-6. klasse
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
I dag er det fredag og 5.-6.klasse har taco på menyen i Mat og Helse

Denne og neste veke gjennomfører elevane i 5. klasse nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk. 

mandag 16. september; lesing

onsdag 18. september: rekning

onsdag 25. september: engelsk


Fogn oppvekstsenter har fått tid til symjeopplæring i bassenget på Finnøy sentralskule frå 10. september til og med 03.12.2019 frå kl. 08:50 til 12:45.  

Vi har delt tida slik:

                 5-7. klasse: 10.09.2019 – 22.10.2019 (Helge, Jakob og Anne Martha)

                Dei eldste i barnehagen og 1.-4.klasse   29.10.2019 – 03.12.2019 (barnehagetilsette, Kjersti, Janne Merethe, Dag og Mari)

 

Det er alltid med vaksne som har godkjent opplæring i HRL og livredning.

 

Vi deler gruppene i to slik at den eine gruppa er i bassenget, medan den andre gruppa har skuletime/tema. Vi har også høve til å nytte biblioteket denne dagen.

Elevane må ha med badetøy, handkle og såpe. I tillegg ransel med det dei får beskjed om av kontaktlæraren. Det er svært viktig å ha med eiga drikke og matpakke desse dagane.  


Det blir foreldremøter tysdag og onsdag i neste veke.

Tema for foreldremøta er knytt til oppstart av barnehage- og skuleåret, planar for året/perioden, samt val av klassekontaktar/representantar i SU/SMU, samt div. informasjon. 

 

Tysdag 10. september:  Foreldremøte for 1.-4. klasse kl 17:30 - 18:30, klasserommet

                                         Felles foreldremøte kl 18:30 - 19:30, vestibylen

                                         Foreldremøter for 5.-6. og 7.klasse kl. 19:30 - 20:30, klasserommet

 

Onsdag 11. september  Foreldremøte for barnehagen kl. 16:30 - 18:00. 

 

Hjarteleg velkommen! 

 


I dag har skule- og barnehagesjefen i Nye Stavanger vore på besøk på oppvekstsenteret.

Elevrådsrepresentantane i 6. og 7. klasse ønskte dei velkomne og viste dei rundt i barnehagen og på skulen. 

Dei syntes det var spennande å kome hit og å få høyre litt om korleis vi har det på oppvekstsenteret.