Meny
Velg seksjon 5.-6. klasse
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
På menyen stod pinnebrød, maissuppe, blåskjell og fiskekaker.

I dag har vi hatt ein Abel-dag der elevane har jobba med ulike matematikk-oppgåver. 

Den siste perioden har vi fått 2 nye elevar i 7.klasse. Dette er vi svært glade for.

7. klasse er nå ei stor gruppe på 14 elevar, samstundes som 5.-6.klasse ei lita gruppe på 6 elevar.  

Både den store gruppa og den lille gruppa gir oss utfordringar i enkelte fag, særleg når det gjeld rom og kapasitet, td. kroppsøving, mat&helse og kunst&håndtverk. Ved å slå saman elevane i 5.-7.klasse og dele dei to, får vi to like store grupper med 10 elevar i kvar gruppe. 

Ordninga vil berre gjelde i enkelte fag/timar. Vi vil prøve ut denne organiseringa i ein periode, og vi kjem også til å gjere endringar undervegs dersom det blir nødvendig.  

 

Elevane i 5.- 7.klasse får utdelt ny timeplan på fredag som gjeld frå måndag 20. januar, og i ein periode framover.

 

Vi trur dette kan bli kjekt. Vi håper også at organiseringa blir bra for elevane, både når det gjeld opplæring i faga og det sosiale miljøet på skulen. 


Politikarane i Stavanger har vedteke ei ordning der alle elevar frå 1.-5.klasse har fri adgang til utvalgte symjehallar i kommunen. Denne ordninga gjeld også for oss nå når vi har blitt ein del av kommunen. Målet med ordninga er at elevane skal bli trygge i vatn, lære seg å symje og er eit viktig tillegg til symjeopplæringa i skulen. 

I dag har dermed elevane i 1.-5.klasse fått utdelt symjekort som gir dei gratis adgang til Hetlandshallen, Hundvåghallen, Kvernevikhallen, Rennesøyhallen, Tastahallen og bassenget på Finnøy sentralskule (pr. nå midlertidig stengt pga utbetringar). Gratis adgang gjeld både for eleven og ein vaksen som følger eleven. 

Informasjon om opningstider i symjehallane finn du på heimesida til Stavanger kommune. 

 

 

 


I dag har 5.-7.klasse vore ute i skogen og henta juletre til skulen.