Meny
Velg seksjon 7. klasse
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

På fredag reiser elevane i 7. klasse på klassetreff på Finnøy. Målet er at dei skal bli kjende med elevane dei skal gå saman med på ungdomsskulen.

Det blir ein kjekk dag med ulike "bli-kjent aktivitetar". Etter ei omvising på sentralskulen skal dei gå til Lauvsnesvågen. Der skal det lagast lapskaus på stormkjøkken. Dei som vil, kan også bade. 

Elevane må ha med ei skrelt og oppskoren grønsak til lapskausen, drikke, kopp og skei. Dei som får lov heime, kan ha med varm drikke og kjeks. 

Elevane reiser til og frå med skulebåten, Helge og Mallin blir med heile dagen. 

Alle elevane i 7. klasse har fått eige brev om klassetreffet.


Fogn oppvekstsenter har fått tid til symjeopplæring i bassenget på Finnøy sentralskule frå 10. september til og med 03.12.2019 frå kl. 08:50 til 12:45.  

Vi har delt tida slik:

                 5-7. klasse: 10.09.2019 – 22.10.2019 (Helge, Jakob og Anne Martha)

                Dei eldste i barnehagen og 1.-4.klasse   29.10.2019 – 03.12.2019 (barnehagetilsette, Kjersti, Janne Merethe, Dag og Mari)

 

Det er alltid med vaksne som har godkjent opplæring i HRL og livredning.

 

Vi deler gruppene i to slik at den eine gruppa er i bassenget, medan den andre gruppa har skuletime/tema. Vi har også høve til å nytte biblioteket denne dagen.

Elevane må ha med badetøy, handkle og såpe. I tillegg ransel med det dei får beskjed om av kontaktlæraren. Det er svært viktig å ha med eiga drikke og matpakke desse dagane.  


Det blir foreldremøter tysdag og onsdag i neste veke.

Tema for foreldremøta er knytt til oppstart av barnehage- og skuleåret, planar for året/perioden, samt val av klassekontaktar/representantar i SU/SMU, samt div. informasjon. 

 

Tysdag 10. september:  Foreldremøte for 1.-4. klasse kl 17:30 - 18:30, klasserommet

                                         Felles foreldremøte kl 18:30 - 19:30, vestibylen

                                         Foreldremøter for 5.-6. og 7.klasse kl. 19:30 - 20:30, klasserommet

 

Onsdag 11. september  Foreldremøte for barnehagen kl. 16:30 - 18:00. 

 

Hjarteleg velkommen! 

 


I dag har skule- og barnehagesjefen i Nye Stavanger vore på besøk på oppvekstsenteret.

Elevrådsrepresentantane i 6. og 7. klasse ønskte dei velkomne og viste dei rundt i barnehagen og på skulen. 

Dei syntes det var spennande å kome hit og å få høyre litt om korleis vi har det på oppvekstsenteret. 


Vi er så heldige å ha fått lærling (barne- og ungdomsarbeidar) på oppvekstsenteret. Mari Breiland har vore hos oss frå oppstart av nytt barnehage- og skuleår. 

Ho er i barnehagen måndagar og fredagar og har i tillegg eit særleg ansvar for elevane i SFO. På tysdag, onsdag og torsdag er ho i skulen, og vil vere knytt til 1.- 4.klasse ei tid framover.