Meny
Velg seksjon 1.-4. klasse
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Tysdag 19. november reiste elevråd, tillitsvald og rektor på Fogn oppvekstsenter på fagsamling i Stavanger Forum. Temaet var fagfornyinga.

Arbeidet med implementering av dei nye fagplanane er alt igang, og då er det viktig at elevane er involvert i prosessen.

Det var 880 personar tilstades frå skulesektoren m.a. PPT, representantar frå UDIR og elevråd. Ein kjendis gjorde at dagen blei  ei oppleving verdt å hugse! I periodar litt kjedeleg, meinte elevrådsrepresentantane, men det var også noko som var kjekt. Særleg innlegget til Jo Røislien (matematiker og programleiar i NRK) som heitte "Fra flate fakta til levande læring". Jo Røislien var kjekk og klarte å engasjere heile publikum. Alt i alt ein flott dag med faglig påfyll og pizza for god innsats! Den smakte ekstra godt på båtturen heim. 


Elevane får ta med Chromebook heim i dag.

Etter fleire grundige undersøkingar av Chromebook, har ekspertane nå funne årsaka til branntilløpet. Undersøkingane viser skade i batteriet på grunn av ytre påvirking. Det er ikkje påvist fabrikkfeil. Vi har fått forsikringar frå leverandør og IT -avdelinga vår om at Chromebook nå kan takast med heim etter skuletid i dag. 


Det framleis er uklart kva som er årsaka til brannen i ein Chromebook.  Skulen mottok i dag melding frå skuleleiinga i Stavanger om at elevane må la Chromebook liggje gjen på skulen inntil vidare. 

Vi viser til  nyhetssaka om branntilløp i Chromebooken til ein elev i Sandnes: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/2Gg5dx/chromebooken-til-1-klassingen-begynte-å-brenne

Stavanger kommune arbeider nå med å finne årsaka til at ein Chromebook begynte å brenne (sjå link over). Kommunen er i dag på møte med Acer Norge si leiing og teknisk personell. 

Vi ventar på eit svar frå leverandøren om det er eit tilstrekkeleg tiltak at elevane skrur Chromebooken heilt av når den ikkje er i bruk. I påvente av tilbakemeldinga frå dette møtet, er det derfor bestemt at elevane sine Chromebook skal liggje igjen på skulen over helga. Dette gjeld for elevane på alle skular i Nye Stavanger kommune. 

 

 


På Fogn oppvekstsenter er det nå tid for å gjennomføre brukarundersøkingar.

Dette gjeld elevundersøkinga som vi gjennomfører i 5.-7.klasse, foreldreundersøkinga for foreldre til barn på alle trinn i skulen og foreldreundersøkinga for barnehageforeldre.