Meny
Velg seksjon 1.-4. klasse
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Folkvord Juul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Onsdag 19 februar arrangerer barnehagen karneval. 1.-2. klasse blir med oss.Det blir pinjata, godteri, fest og god stemning hele dagen. I forkant av karnevalet har vi barnemøter. På barnemøtene planlegger vi hvordan karnevalet skal være. Barna og voksne kommer med forslag så har vi avstemning på beslutninger. Dette opplegget har vi for å sikre barns medvirkning i planleggingsfasen av karnevalet. Barnehageloven sier: «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet»( lov om barnehager)

Skolefritidsordninga (SFO) er eit tilbod til elevar etter at vanleg skoledag er slutt.

SFO-tilbodet gjeld for alle elevar på 1.-4. trinn. Frå og med skoleåret 2020-2021 vil SFO vere gratis for elevar på 1. trinn. Du må likevel melde på eleven gjennom det ordinære skjemaet. 

Her finn du informasjon om pris for plass i SFO og her kan du søkje om plass eller seie opp plassen: https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/sfo---skolefritidsordningen/ 


I dag har vi hatt ein Abel-dag der elevane har jobba med ulike matematikk-oppgåver. 

Politikarane i Stavanger har vedteke ei ordning der alle elevar frå 1.-5.klasse har fri adgang til utvalgte symjehallar i kommunen. Denne ordninga gjeld også for oss nå når vi har blitt ein del av kommunen. Målet med ordninga er at elevane skal bli trygge i vatn, lære seg å symje og er eit viktig tillegg til symjeopplæringa i skulen. 

I dag har dermed elevane i 1.-5.klasse fått utdelt symjekort som gir dei gratis adgang til Hetlandshallen, Hundvåghallen, Kvernevikhallen, Rennesøyhallen, Tastahallen og bassenget på Finnøy sentralskule (pr. nå midlertidig stengt pga utbetringar). Gratis adgang gjeld både for eleven og ein vaksen som følger eleven. 

Informasjon om opningstider i symjehallane finn du på heimesida til Stavanger kommune. 

 

 

 


I dag har 5.-7.klasse vore ute i skogen og henta juletre til skulen.