Meny
Velg seksjon Forside
Fogn 4164 Fogn
Telefon: 51 71 46 80 Send oss e-post
Redaktør: Håvard Østhus
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Med eit bilete frå personalet si sommaravslutning, vil vi ynskje alle ein veldig god sommar!

Skulen sin siste dag før ferien, var torsdag 20. juni. Oppstart etter ferien er torsdag 15. august.

Barnehagen er open fram til og med fredag 28. juni, før det er ferie i fire veker. Det betyr at første barnehagedag etter ferien er måndag 29. juli. Det nye barnehageåret (når nye born startar opp) byrjar samtidig som nytt skuleår, nemlig torsdag 15. august.

God sommar!


Torsdag 20. juni var det siste skuledag før ferien på Fogn oppvekstsenter! Som vi har gjort dei siste skuleåra, så avslutta vi med ein idrettsdag, der elevane fekk vere med på ulike stasjonar med ulike idrettar. Vi fekk både frukt og is, og det heile vart avslutta med potetløp og tautrekking, før nedtelling til at skuleklokka ringte for siste gong i år!

Det vart ein kjekk dag med masse god innsats, mange smil og god stemning!

Klikk "les mer" for å sjå fleire bilete!


Onsdag 19. juni hadde vi den årlege sommerfesten vår, og i den anledning var det laga eindel videoar o.l. Vi legg ut eindel av desse her på nettsida, slik at ein kan sjå dei igjen, eller sjå dei for første gong dersom ein ikkje hadde høve til å kome på festen.

Barnehagen hadde glimt frå prosjekt om landart, i tillegg til ein film om førskuleborna sitt siste barnehageår.

1.-4. klasse hadde ein film der dei fekk vist kva dei kan, medan 5.-6. klasse hadde laga musikkvideo. 7. klasse hadde laga morosame lærarparodiar, og det var ikkje plass til alle parodiane i ein film så dei laga ein parodifilm til!


Janne Merete Arnesen har søkt om, fått tilbod og takka ja til lærarstilling på Fogn oppvekstsenter 2019-20. Dette er vi veldig glade for! Janne Merete kjem til å jobbe mest i 1.-4. klasse, og har ei stilling på omlag 80%. Ho er vikar for Marianne Skregelid Bø, som har permisjon neste skuleår. 

No jobbar Janne Merete som reinhaldar ved Fogn oppvekstsenter. Eit vikariat i denne stillinga for komande skuleår vil derfor bli lyst ut så snart som råd er.


Onsdag 19. juni klokka 17.00 inviterer vi til sommarfest på Fogn oppvekstsenter! Dette er avslutningsfest for både barnehagen og skulen, og foreldre, føresette, søsken og andre er hjarteleg velkomne!

Vi kjem til å ha litt program i gymsalen, før det vert grilling, putekrig og fotballkamp ut over kvelden og ettermiddagen. 

Ta med det dykk sjølv ynskjer av grillmat og drikke, så ser vi fram til ei kjekk samling i lag!